Nakon provođenja postupka javne rasprave, u skladu s Izvješćem o javnoj raspravi, izrađen je nacrt Prijedloga Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „ Starim gradom Dubrovnikom”, koji je jednoglasno usuglašen na sastanku Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja.Na nacrt Prijedloga plana ishođena je prethodna suglasnost ministrice kulture i medija RH, te je gradonačelniku Grada Dubrovnika dostavljen Nacrt prijedloga Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom” da isti uputi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.