O nama

_

Zavod za obnovu Dubrovnika je osnovan Odlukom Skupštine Općine Dubrovnik 10. listopada 1979. godine, kao specijalizirana institucija za organizaciju i koordinaciju poslova na obnovi objekata stradalih od potresa 15. travnja 1979.

Zavod obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove spomeničke cjeline i drugih nepokretnih kulturnih dobara na području IX seizmičke zone. Obnovom graditeljskog naslijeđa osiguravaju se uvjeti trajnog očuvanja i njegovog uključivanja u tokove današnjeg života.

Postojanje Zavoda za obnovu Dubrovnika, institucije koja već više od 40 godina neprestano, kroz zajedničku brigu i financiranje na lokalnom i državnom nivou, dugoročno dokumentira dobro i provodi programe obnove spomeničke cjeline Dubrovnika, stvara temelj za odgovorno i održivo upravljanje.

Zavod kao koordinator izrade i implementacije Plana upravljanja predstavlja institucionalnu fokalnu točku za koordiniranje i participiranje svih dionika u svrhu očuvanja izvanredne univerzalne vrijednosti, autentičnosti i integriteta Grada, koje je davne 1979. UNESCO prepoznao i zaštitio kao urbanističku cjelinu svjetske kulturne baštine.

 

DJELOVANJE ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

  • sve aktivnosti u smislu očuvanja, održavanja i revitalizacije, koje podrazumijevaju sanaciju, konzervaciju, restauraciju i rekonstrukciju građevina i prostora unutar spomeničke cjeline,
  • stručni poslovi dokumentiranja, organiziranja prethodnih radova, istraživanja i pripremnih radova te obnove spomeničke cjeline,
  • izrada procjene investicijskih programa, priprema programa u svrhu prikupljanja sredstava (pronalaženje donacija i drugih investitora),
  • poslovi u vezi s ustupanjem radova na obnovi, poslovi stručnoga nadzora nad izvođenjem radova sukladno programu obnove, praćenje izvršenja investicijskih programa u pogledu trošenja sredstava, dinamike i rokova izvođenja radova,
  • vođenje projekata – koordinacija sudionika u obnovi spomeničke cjeline
  • poslovi čuvanja cjelokupne dokumentacije postojećega stanja građevina spomeničke cjeline, a posebno projektne dokumentacije vezane uz obnovu
  • usluge informacijskoga centra vezano uz praćenje i raščlambu podataka o obnovi,
  • promidžba projekata, metoda i planova obnove spomeničke cjeline i drugih nepokretnih kulturnih dobara,
  • poticanje znanstvenog rada suradnjom sa znanstvenim ustanovama i institucijama vezano uz metode i stručni pristup obnovi.
  • aktivno poticanje i širenje interesa za kulturno-povijesnu baštinu, njene sadržaje i programe u javnosti.

Zbog specifičnosti i složenosti radova na obnovi spomeničke cjeline, a radi rješavanja stručnih pitanja, Zavod ima Stručno-savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika.

OPĆI PODATCI O USTANOVI

Zavod za obnovu Dubrovnika
Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik
+385 (020) 324-060
zod@zod.hr
www.zod.hr
OIB:
IBAN: HR4524840081102016442
Odgovorna osoba: Mihaela Skurić, ravnateljica

 

NAJVAŽNIJA PRIZNANJA

12/2002 Povelja Društva prijatelja dubrovačke starine

2001 Europa nostra diploma u znak priznanja i ohrabrenja za daljnje napore u očuvanju i obnovi iznimne baštine svoga grada

06/2001 Plaketa Hrvatske turističke zajednice – hrvatska turistička nagrada „Anton Štifanić“ za 2000. godinu za izniman doprinos u turizmu

05/1997 Zahvalnica Grada Dubrovnika za uzornu suradnju s gradskom upravom u razdoblju 1993-1997

10/1989 Plaketa Dubrovnika za desetogodišnji uspješni rad na obnovi i sanaciji dubrovačkih kulturno – povijesnih objekata oštećenih u potresu 1979. godine.