Pravni status

_

UPRAVNO VIJEĆE USTANOVE

Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda koje čine predsjednik i šest članova. Predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Dubrovnika, dva člana Vlada Republike Hrvatske, te po jednog člana župan Dubrovačko –neretvanske županije i zaposlenici Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Predsjednica Upravnog vijeća: Marijeta Hladilo

Članovi Upravnog vijeća: Goran Cvijetinović, Paula Pikunić Vugdelija, Helena Jelić, Davor Trupković, Anita Kunica Jelčić, Irena Hrdalo

IZ POVIJESTI

Zakonom o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika od 6. svibnja 1986. g. utvrđeno je da Zavod za obnovu Dubrovnika obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, koja osim povijesne jezgre obuhvaća i dijelove kontaktnih zona Pila i Ploča. Ovim zakonom utvrđeno je da je spomenička cjelina Dubrovnika pod posebnom društvenom zaštitom, a poslovi obnove iste su poslovi od posebnog društvenog interesa.

Odbor za obnovu Dubrovnika osnovan je radi ostvarivanja društvenog interesa i osiguravanja društvenog utjecaja na obnovu spomeničke cjeline osnovan je. Predsjednik Odbora za obnovu Dubrovnika u razdoblju od listopada 1990. do siječnja 1995. bio je predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Franjo Tuđman. Svoju zadnju sjednicu Odbor je održao 26. ožujka 1998. godine. Odbor za obnovu Dubrovnika imao je tri komisije i to: Komisiju za financijska pitanja, odnosno Komisiju za pravna pitanja i Komisiju za promociju kulturne baštine. U srpnju 1993. godine Odbor za obnovu Dubrovnika osnovao je Savjet Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao novo upravno tijelo koje donosi godišnje programe obnove i druge operativne odluke.

Izmjenama i dopunama Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika od 7. studenoga 1999. g. Zavod za obnovu Dubrovniku osnovan je kao javna ustanova kojoj su osnivači Republika Hrvatska sa udjelom od 60%, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija sa po 20%.

Prema Zakonu o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, a koji je stupio na snagu 20. veljače 2014. osnivači Zavoda su Grad Dubrovnik s udjelom od 55%, Republika Hrvatska s udjelom od 35% i Dubrovačko–neretvanska županija s udjelom od 10%.