Financije

_

Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika i Programa obnove regulirano je člankom 32. Zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (19/14) prema kojem Grad Dubrovnik, Republika Hrvatska i Dubrovačko-neretvanska županija osiguravaju u svojim godišnjim proračunima, razmjerno postotku svojih osnivačkih udjela plaće i materijalna sredstva potrebna za rad Zavoda.

Za programe zaštite kulturnih dobara sredstva osigurava Grad Dubrovnik od ukupnog neto prihoda u visini od najmanje 50% neto prihoda koji Grad Dubrovnik ostvari od prodaje ulaznica za obilazak gradskih zidina.

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠTAJI

_