Upravljanje

_

Glavni koordinator za provedbu Plana upravljanja je Zavod za obnovu Dubrovnika.

Kako bi Zavod za obnovu Dubrovnika mogao preuzeti ulogu, a također radi uspješne provedbe Plana upravljanja, nužne su i žurno potrebne izmjene propisa koji predstavljaju pravni okvir vezan za djelatnost i obavljanje djelatnosti te djelokrug i način rada Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Sustav upravljanja izvršava se i ostvaruje kroz Upravljačku komisiju koju čine Upravni odbor i Izvršni odbor.

Izvršni odbor je kroz svoj rad odgovoran za učinkovitu koordinaciju i provođenje aktivnosti Plana upravljanja. Upravni odbor u pravilu se sastaje dva puta godišnje kako bi procijenio napredak i odlučio o prioritetima. Prioriteti se temelje na aktivnostima unutar plana te na aktualnim pitanjima i događajima na području Svjetske baštine.