Obnova

Posao obnove se ne obavlja samo radi spomenika, nego i radi stanovnika koji u njima borave i žive, a čije prisustvo daje Gradu dušu. Proces obnove je dio procesa revitalizacije povijesne jezgre koja Gradu omogućuje život za budućnost.

Ljetnikovci

Najvrjednija kulturna baština dubrovačkog područja koja je ujedno u najlošijem stanju su ljetnikovci iz vremena Dubrovačke Republike. Grad Dubrovnik vlasnik je pet ljetnikovaca na prostoru Rijeke dubrovačke – ljetnikovca Gučetić u Donjem Obuljenom, ljetnikovaca Stay i Kaboga na Batahovini, te ljetnikovaca Bosdari u Čajkovićima i Restić u Rožatu.

Plan upravljanja

Prvi strateški dokument za svjetsku baštinu Dubrovnika izrađen sa ciljem kontinuiranog očuvanja Izvanredne univerzalne vrijednosti te živog grada kao njenog najvažnijeg atributa, a zbog čega je Grad, osim što je naša, ujedno i baština svijeta, 1979. godine upisan na UNESCO-ovu Listu svjetske baštine

209KONSTRUKCIJSKIH OBNOVA
43GODINE RADA
600SANIRANIH KROVOVA
16MILIJUNA KUNA IZ EUROPSKIH FONDOVA

O nama

Zavod za obnovu Dubrovnika u smislu Zakona obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove spomeničke cjeline i drugih nepokretnih kulturnih dobara na području IX seizmičke zone.

 

To su osobito: stručni poslovi dokumentiranja, organiziranja prethodnih radova, istraživanja i pripremnih radova te obnove spomeničke cjeline, izrada procjene investicijskih programa, poslovi u vezi s ustupanjem radova na obnovi, poslovi stručnoga nadzora nad izvođenjem radova sukladno programu obnove, praćenje izvršenja investicijskih programa u pogledu trošenja sredstava, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanje rada – koordinaciju sudionika u obnovi spomeničke cjeline, kao i drugi poslovi određene ovim Zakonom.