Peta sjednica Izvršnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ na temu upravljanja turizmom je održana 05. lipnja 2023. u prostorijama Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Osim članova Izvršnog odbora sjednici su prisustvovali predstavnici Grada Dubrovnika i Sveučilišta u Dubrovniku, koji su održali izlaganja na temu turizma.

Prvo izlaganje održala je zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Jelka Tepšić, koja je  članovima Izvršnog odbora uvodno izložila aktualnosti multidisciplinarnog projekta Poštujmo Grad, te druge projekte Grada Dubrovnika vezane za turizam.

Predstavnici Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku –  Ivana Pavlić, Barbara Puh i Nebojša Stojčić, koji je ujedno i član Izvršnog odbora; prezentirali su vlastitu „Analizu trendova posjeta staroj gradskoj jezgri Grada Dubrovnika temeljem podataka sustava Dubrovnik Visitor“. Navedena analiza dubrovačkih znanstvenika pokazala je da su brojne aktivnosti i mjere Grada Dubrovnika rezultirale učinkovitom disperzijom posjetitelja i ublažavanjem negativnih učinaka turizma, odnosno smanjenim indeksom ranjivosti povijesne jezgre na prekomjerne posjete.

Članovi Izvršnog odbora su upoznati sa znanstveno-stručnom suradnjom između Grada Dubrovnika, Turističke zajednice grada Dubrovnika, Lučke uprave Dubrovnik i Sveučilišta u Dubrovniku temeljem koje će, između ostalih aktivnosti, biti izrađen Plan nosivog kapaciteta za područje svjetskog dobra, čime će se realizirati utvrđeni ciljevi Akcijskog plana Plana upravljanja iz područja turizma.

Predstavljeni su izvještaji dionika o realizaciji aktivnosti u cilju provedbe Plana upravljanja. Grad Dubrovnik je istaknuo početak provođenja projekta participativnog budžetiranja u gradskim kotarima i mjesnim odborima (aktivnost Plana „Unaprijediti mehanizam za dijalog s građanima“).

U javno savjetovanje upućena je Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre grada Dubrovnika (aktivnost „Osnovati fond socijalnog stanovanja i model zadružnog stanovanja na području pod zaštitom“).

Mjerači buke ugrađeni su na dvije lokacije u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata, na Stradunu i na Bunićevoj poljani, čim je ispunjena još jedna aktivnost obuhvaćena Planom upravljanja.

Predstavnik Društva prijatelja dubrovačke starine je upoznao članove Izvršnog odbora s novim zahvatima na zidinama – uređenjem zidina od Bastiona sv. Spasitelja do Buže, radovima na Puncjeli i Sv. Ivanu. Iznesena je problematika sigurnosti na zidinama gdje će se na određenim pilot dionicama postaviti ograda.