Javna nabava

_
Zavod za obnovu Dubrovnika obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.
Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Jednostavne nabave (nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna odnosno za radove od 500.000,00 kuna) provode se prema  Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.