Četvrta  sjednica Izvršnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ održana je 22. svibnja 2023. godine u prostorijama Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Zbog održanih kotarskih izbora u Gradu Dubrovniku te promjene kotarskih predstavnika, Gradsko vijeće na sjednici održanoj 05. svibnja 2023. potvrdilo novo izabrane članove IO koji predstavljaju gradske kotare. Novi član Izvršnog odbora je predstavnik GK Ploče – Iza Grada gosp. Đani Banovac.

Nakon usvajanja zapisnika 2. i 3. sjednice, gđa Ana Miličić, Voditeljica službe civilne zaštite Dubrovnik održala je edukaciju na temu smanjenje rizika od katastrofa, koji je važan segment provedbe Plana upravljanja, a što je i istaknuto izvješćem ICOMOS-a.

Predstavljen je prijedlog programa sufinanciranja obnove stolarije Grada Dubrovnika. Nositelj provedbe programa je UO za turizam, gospodarstvo i more. Program bi obuhvaćao dvije kategorije, održavanje postojeće stolarije i zamjena postojeće/neadekvatne stolarije. Potrebno je definirati potrebnu razinu dokumentacije, te ishođenje posebnih uvjeta od strane Konzervatorskog odjela, te predložiti dodatne kriterije koji bi bili uključeni u ovaj Program

Članovi Izvršnog odbora su podnijeli izvještaje o realizaciji aktivnosti Plana upravljanja.

Grad Dubrovnik je, između ostalih aktivnosti koje se provode, istaknuo plan o davanju na korištenje prostora na adresi Cvijete Zuzorić 3, u kojem će djelovati Gradski kotar Grad. Navedeni prostor se može koristiti i u svrhu uspostave Centra svjetske baštine. U svrhu unaprjeđenja mehanizma za dijalog s građanima, aktivirana je digitalna platforma Otvoreni Grad – Vox populi.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  donijelo je  Odluku o provedbi Participativnog budžetiranja, koja će omogućiti sudjelovanje građana u donošenju odluka o raspodjeli dijela javnog novca u svojim jedinicama mjesne samouprave. Za projektne prijedloge koji prođu tehničku analizu građani će moći glasovati putem online platforme Vox populi. Realizacija izglasanih projektnih prijedloga planirana je u idućoj proračunskoj godini.

Grad Dubrovnik planira obnovu 4 stana u svrhu rješavanja stambenog pitanja na području Povijesne jezgre grada Dubrovnika. Ti stanovi zahtijevaju veća ulaganja, pa je pokrenuta izrada projektne dokumentacije.

Senzori buke postaviti će se u najskorijem roku (plan je 31. svibnja ) na dvije lokacije (Ulica Placa iznad UO “Cele” i na Bunićevoj poljani”).

Grad Dubrovnik definira projektni zadatak za izrada Plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro, u pripremi je dokumentacija za postupak javne nabave. Javna nabava će se provesti u dvije faze. U prvoj fazi će se obraditi područje svjetskog dobra s Lokrumom, a u drugoj fazi kontaktno područje i okruženje.

Ministarstvo  kulture i medija priprema javnu nabava za izradu Konzervatorske podloge za Grad Dubrovnik. Dubrovnik se smatra prioritetom.

Društvo prijatelja dubrovačke starine planira otvoriti još jedan ulaz na zidine što bi trebalo smanjiti opterećenost postojećih ulaza.

Zavod za obnovu Dubrovnika završava radove aseizmičke sanacije bloka zgrada Placa-Nalješkovićeva-Prijeko-Antuninska (B-48).

Formirane su radne skupine, prijedlog je da to budu: radna skupina za turizam (Grad Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku, privatni sektor, GK Grad), radna skupina za rizike (ZOD, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Ministarstvo kulture i medija, Grad Dubrovnik, GK Grad, JU Rezervat Lokrum, moguće dodatno predložiti vanjske predstavnike), radna skupina za izradu Strategije za izgradnju kapaciteta (GK Grad, GK Ploče Iza Grada, GK Pile-Kono, Zavod za prostorno uređenje DNŽ, udruge civilnog društva, ZOD), Radna skupina za izradu prostornog plana (Zavod za prostorno uređenje DNŽ, Konzervatoski odjel u Dubrovniku, Ministarstvo kulture i medija, Grad Dubrovnik)

Prijedlog o članovima radnih skupina koji je iznesen će se korigirati i potvrditi na slijedećoj sjednici IO PU.