Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom” usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 29.ožujka 2021. godine. Odluci o usvajanju Plana prethodio je Zaključak Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja od 18. ožujka 2021. i suglasnost Ministarstva kulture i medija od 19. ožujka 2021. godine.

Plan upravljanja izrađen je temeljem zahtjeva Operativnih smjernica UNESCO-a te predstavlja prvi takav dokument namijenjen ukupnom povijesnom urbanom krajoliku Dubrovnika, koji se sastoji od žive urbane povijesne gradske jezgre i otoka Lokruma s pripadajućim akvatorijem, te kontaktnog područja s okružjem, a koji zajedno čine svjetsko dobro UNESCO-a. To je ključan dokument cjelokupnog sustava upravljanja koji daje sažet pregled prostora i njegovog značaja, opisuje sustav upravljanja i formulira akcijski plan.

Plan upravljanja ne daje detaljna rješenja za određene probleme, već mu je namjera definiranje okvira za upravljanje svjetskim dobrom u skladu s Preporukama UNESCO-a iz 2011. godine. Plan je nadređen drugim strateškim razvojnim dokumentima i prostornim planovima te daje smjernice i okvir za njihovo unaprjeđenje. Široka upravljačka struktura osigurava usklađenost aktivnosti s drugim alatima i mehanizmima.Akcijski plan za provedbu izrađen je za petogodišnje plansko razdoblje (2021.-2026. godine). Podijeljen je u šest ciljeva: upravljanje dobrom i izgradnja kapaciteta, zaštita očuvanje i održavanje, održivi razvoj, upravljanje turizmom, upravljanje prometom i upravljanje rizicima. Kako bi se postigao svaki od ciljeva, planirano je više aktivnosti, koje su podijeljene po razini prioriteta tijekom razdoblja provedbe.