Zavod za obnovu Dubrovnika pokrenuo je postupak javne nabave za izradu Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(JN 3/19-MV)

Zavod za obnovu Dubrovnika pokrenuo je postupak javne nabave za izradu Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika. Procijenjena vrijednost nabave je 700.000,00 kuna bez PDV-a. Krajnji rok za dostavu ponude je 23. svibnja 2019. do 10:00 sati.

Plan upravljanja izrađuje se za razdoblje od 2020.-2025. Istim trebaju biti razrađeni ciljevi, definirani prioriteti kroz akcijski plan, te prijedlozi konkretnih uvjeta i mjera, organizacijski modeli i pravila koja bi trebalo usvojiti na Gradskom vijeću, a sve u svrhu optimalne zaštite i očuvanja dobra svjetske baštine u ključnim procesima uključivanja u suvremene tijekove života i gospodarskog razvoja. Podsjetimo, zaključkom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika još 2014. godine pokrenut je postupak izrade Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika, a Zavod za obnovu Dubrovnika zadužen je koordinirati svim aktivnostima izrade. U kolovozu 2017. Gradsko vijeće usvojilo je Koncept plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika, te je u kolovozu 2018. proveden i poništen postupak javne nabave.

U Zavodu za obnovu Dubrovnika se od listopada 2018. intenzivno radilo na pripremi dokumentacije o nabavi za novi-ponovljeni postupak nabave za odabir izrađivača Plana upravljanja uz pomoć novoimenovanog Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja, kojeg čine predstavnici Ministarstva kulture, Grada Dubrovnika, Zavoda za prostorno uređenje DNŽ, Sveučilišta u Dubrovniku, Instituta Ivo Pilar, stručnjakinja iz urbanizma, predstavnici udruga civilnog društva i predstavnici građana. Za stručnu pomoć pri definiranju projektnog zadatka (Program za izradu plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika) angažirana je stručnjakinja sa iskustvom u izradi i evaluiranju planova upravljanja za UNESCOve zaštićene lokalitete.
Nakon ovog koraka – odabira izrađivača Plana upravljanja i sklapanja ugovora (a nadamo se da će postupak nabave biti uspješno proveden), pred Zavodom kao koordinatorom izrade Plana upravljanja, a i Povjerenstvom, je odgovoran i složen zadatak.

Objava u narodnim novinama