Zavod za obnovu Dubrovnika je osigurao namjenska sredstva iz povrata uloženih sredstava u obnovu, te je izmjenama programa obnove za 2022. godinu iznos od 180 tisuća kuna namijenjen izvođenju konzervatorsko-restauratorskih radova na kompleksu baroknog portala Glavne straže na adresi Luža b.b.

Zgrada glavne straže pripada raritetnim znamenitostima grada Dubrovnika kao stan admirala iz 15. stoljeća, a smještena je na urbanistički važnom punktu, između Vijećnice i zvonika.  Obnovljena je u 20. stoljeću, ali je sačuvana barokna rekonstrukcija ulaznog pročelja zgrade arhitekta Marina Gropellija iz 18. stoljeća. Portal krasi raskošni lučni okvir, a prostor markiraju dva stilski usklađena pravokutna stupa koji završavaju metanim, izduženim, piramidalnim šiljcima. Danas je ovo prolaz do kinodvorane.

Zavod je nakon provedbe postupka jednostavne javne nabave za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova odabrao tvrtku „Kvinar“ d.o.o. iz Podstrane s kojom je dana  15. travnja sklopio ugovor br: 1491-8. Radovi se izvode temeljem Projekta konzervatorsko-restauratorskih radova za kompleks baroknog portala Glavne straže izrađenog od „Završni radovi KAPIST“- konzervatora-restauratora Điva Dražića, mag.art., a na koji je ishođeno prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku (Klasa: UP/I-612-08/22-04/0631, Ur.broj: 532-05-02-17/14-22-2 od 11. travnja 2022.).

Radovi obuhvaćaju: postavljanje fasadne skele i pripremne radove, tretman svih površina portala biološkom patinom, repozicioniranje kvadratnog kapitela sjevernog stupa, uklanjanje slabostojećih fuga i svih zaostalih metalnih elemenata, injektiranje pukotina, sljepljivanje odlomljenih dijelova razloženih elemenata, tašeliranje većih nedostataka kamenom, dočišćavanje površina prekrivenih crnom korom, izmjena oštećenih ploča popločenja, ispiranje svih površina kamenih elemenata, rekonstrukcija manjih nedostataka, završno fugiranje, čišćenje od korozije.

Radovi su započeli 02. svibnja, a predviđeni rok zavšetka je 15. lipnja 2022.

Nadzorni inženjer imenovan od strane Zavoda je Andrija Tolja, dipl.ing.arh., dok konzervatorski nadzor vrše Sanja Radović, dipl.ing.arh i  Antun Baće, dr.sc.

Za praćenje realizacije ugovora i koordinaciju svih sudionika ispred Zavoda zadužena je  Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

Comments are disabled.