Završena je druga faza radova obnove baroknog portala Glavne straže na trgu Luže. Projekt obnove portala, koji je obuhvaćao konstrukcijsku sanaciju i restauratorske radove po projektu Điva Dražića, mag.art, iz obrta „Kapist“, Zavod je započeo 2017. godine izradom dokumentacije i izvođenjem radova 1. faze – hitne konstrukcijske sanacije.

Za radove u drugoj fazi izdvojeno je 180.000,00 kuna. Financijska sredstva za projekt Zavod je osigurao 2022. godine iz povrata uloženih sredstava u obnovu.

Restauratorski radovi trajali su od 2. svibnja do 15. lipnja, a obuhvaćali su postavljanje fasadne skele i pripremne radove, tretman svih površina portala biološkom patinom, repozicioniranje kvadratnog kapitela sjevernog stupa, uklanjanje slabostojećih fuga i svih zaostalih metalnih elemenata, injektiranje pukotina, sljepljivanje odlomljenih dijelova razloženih elemenata, tašeliranje većih nedostataka kamenom, dočišćavanje površina prekrivenih crnom korom, ispiranje svih površina kamenih elemenata, rekonstrukcija manjih nedostataka, završno fugiranje, čišćenje od korozije. Osim radova na zidu, izvršeni su radovi izmjene oštećenih ploča popločenja.

Zgrada glavne straže pripada raritetnim znamenitostima grada Dubrovnika kao stan admirala iz 15. stoljeća, a smještena je na urbanistički važnom punktu na trgu Luža, između Vijećnice i gradskog zvonika, neposredno do Male Onofrijeve fontane. Obnovljena je u 20. stoljeću, ali je sačuvana barokna rekonstrukcija ulaznog pročelja zgrade arhitekta Marina Gropellija iz 18. stoljeća. Portal krasi raskošni lučni okvir, a prostor markiraju dva stilski usklađena pravokutna stupa koji završavaju metalnim, izduženim, piramidalnim šiljcima. Danas je ovo prolaz do kinodvorane.

U Registru kulturnih dobara, Lista zaštićenih kulturnih dobara, pod brojem Z-7269, za Glavnu stražu navodi se sljedeće:

Nalazi se između gradskog zvonika i Male Onofrijeve fontane. 1706/7. godine venecijanski graditelj Marino Gropelli projektira ložu glavne straže kao monumentalni ulaz izgrađen na liniji srednjovjekovnog zida Arsenala. Ovaj veliki barokni portal osvaja i dio prostora Place preko dva, rustikom izvedena stupa koji se nalaze na uglovnim dijelovima plitkog kamenog podija. Pročelje je u formi monumentalnog portala u rustičnom kamenu s dekorativnom snažnom glavom ratnika na zaglavnom kamenom luku i sa dva izdvojena zidana stupa sa završnim kuglama pred samim portalom. Ističe se po izrazitim baroknim stilskim karakteristikama i izvorno je služila kao stan admirala i stražara.

Konzervatorsko – restauratorske radove izvela je tvrtka Kvinar iz Podstrane, pod vodstvom Jelene Tomasović Grbić dipl.konz.-rest. Nadzorni inženjer bio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh. iz Zavoda za obnovu Dubrovnika, dok su  konzervatorski nadzor vršili Sanja Radović, dipl.ing.arh i  Antun Baće, dr.sc. Za praćenje realizacije ugovora i koordinaciju svih sudionika ispred Zavoda bila je zadužena je  Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

Comments are disabled.