Zavod za obnovu Dubrovnika pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora, za predmet nabave:

Radovi sanacije skalina Uz Jezuite, evidencijski  broj nabave: JN 4/24 MV.

Obavijest o nadmetanju pod brojem: 2024/S F02-0003725 objavljena je 22. travnja 2024. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. svibnja 2024. najkasnije do 10:00 sati.

Comments are disabled.