Zavod za obnovu Dubrovnika pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, za predmet nabave: Radovi konstrukcijske sanacije palače Sponza, evidencijski broj nabave: JN 2/22-MV.

Obavijest o nadmetanju pod brojem:  2022/S 0F2-0020197 poslana je na objavu 17. svibnja 2022. godine u Elektronički oglasnik javne nabave s datumom objave 18. svibnja 2022. godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08. lipnja 2022. godine do 10:00 sati.

Comments are disabled.