Kreativni tim stručnjakinja iz tvrtke MUZE d.o.o. iz Zagreba, specijalizirane za interpretaciju baštine, kulturni turizam i menadžment, održao je u srijedu, 28. rujna 2022. u Lazaretima radionicu na temu idejne muzeološke koncepcije stalne izložbe u ljetnikovcu Bozdari u Čajkovićima.

Zavod za obnovu Dubrovnika je na temelju prihvaćenog idejnog projekta rekonstrukcije, nastavio aktivnosti pripreme dokumentacije za obnovu ljetnikovca, koja je potrebna kao podloga za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

Na radionici su sudjelovali predstavnici upravnih odjela Grada Dubrovnika, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Dubrovačkih muzeja, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Baštine d.o.o., Turističke zajednice Dubrovnik, Dubrovačke razvojne agencije DURA, Doma Marina Držića, Umjetničke galerije Dubrovnik, Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik, udruge Deša i Društva prijatelja dubrovačke starine te predstavnici projektantskog tima idejnog projekta.

Nakon uvodne prezentacije interpretacije baštine kao discipline, te primjera dobre prakse iz portfelja tvrtke MUZE, održana je radionica mapiranja koja služi kao podloga za funkcionalno zoniranje prostora i tematsku razradu scenarija stalne izložbe, ali i kao proces razrade tema i interpretacijskih modela koji će se kroz sinopsis povezati s različitim interpretacijskim medijima prostornim sastavnicama.

Na vrlo kreativan i konstruktivan način postignuto je aktivno sudjelovanje više od 40 dionika, koji su dali doprinos razvoju teme i scenarija izložbe. Poticaj radionice je bio usmjeren na dublje promišljanje značenja i doživljaja ljetnikovca i mogućnosti koje njegova obnova nosi za svakoga osobno, lokalnu zajednicu i posjetitelje.

Radionici je prethodio obilazak svih ljetnikovaca u Rijeci dubrovačkoj u vlasništvu Grada Dubrovnika, a koji će se povezati u brend Dubrovački ljetnikovci, te se dalje nastavio obilaskom trase renesansnog vodovoda.

Comments are disabled.