Pristup informacijama

_

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Zavod za obnovu Dubrovnika uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” br. 25/2013., 85/2015., 69/2022). Zakonom se propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Na postupak izdavanja ovjerenih preslika arhivskog gradiva odnosno na korištenje arhivskog i registraturnog gradiva iz pismohrane Zavoda primjenjuju se propisi o arhivskom gradivu i interni akti Zavoda (pod “Arhiv” ZOD-a). Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Zavod je dužan na upit podnositelja zahtjeva pružiti informaciju o postupku rješavanja zahtjeva (zamolbe).

Službenik za informiranje:

Stanka Đurđević Tomaš , e- mail adresa: stanka.durdevic@zod.hr telefon: 020 324-060

Zavod javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se podnosi Zavodu za obnovu Dubrovnika:

• putem telefona

• putem elektroničke pošte

• poštom ili osobno na adresu: Zavod za obnovu Dubrovnika , Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik od 07,00 do 15,00 sati.

Naknada za pristup informacijama naplaćuje se sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15, 69/2022).