Broj: 297-20/21-ih-22 /120

Dubrovnik, 24.06.2022.

  

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

u postupku jednostavne nabave

USLUGA STRUČNOG I PROJEKTANTSKOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA KONSTRUKCIJSKE SANACIJE PALAČE SPONZA U POVIJESNOJ JEZGRI DUBROVNIKA

Evidencijski broj nabave: BN 5/22

 

Comments are disabled.