Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, u daljnjem: ZJN)  i članku 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika ovim se putem upućuje:

  POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

Evidencijski broj nabave: BN 6/23

ZA IZVOĐENJE KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKIH RADOVA NA JUŽNOM PROČELJU I DIJELU BOČNOG ZAPADNOG PROČELJA (PRIZEMLJE S TRIJEMOM, I. i II. KAT), DEKORATIVNOJ KAMENOJ PLASTICI I METALNIM REŠETKAMA PROZORA PALAČE SPONZA

Comments are disabled.