Gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara i ravnateljica Muzeja grada Splita Branka Brekalo, 11. rujna su u sklopu radnog posjeta Dubrovniku, na tragu suradnje dvaju gradova i razmjene dobrih iskustava, posjetili Zavod za obnovu Dubrovnika kako bi se upoznali s iskustvima Zavoda vezano za proces izrade Plana upravljanja dobrom svjetske baštine.
Ravnateljica Zavoda Mihaela Skurić sa suradnicom Irenom Hrdalo te Bruno Diklićem, stručnim predstavnikom za UNESCO Ministarstva kulture splitskoj su delegaciji na sastanku predstavili pripremu cijelog procesa, od osnivanja Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja spomeničkom jezgrom Dubrovnika, do razrade projektnog zadatka i pripreme dokumentacije za provedbu postupka javne nabave i sklapanje ugovora. Istaknuta je važnost uključenosti i suradnje svih dionika – vlasti, struke, građana i udruga civilnog društva, kako u fazi pripreme, tako i u fazi izrade plana koja je povjerena Arhitektonskom fakultetu iz Zagreba.


Comments are disabled.