Zavod za obnovu Dubrovnika sklopio je 18. listopada 2023. ugovor s tvrtkom DOM IZGRADNJA d.o.o. za konstruktivnu sanaciju bloka zgrada B-17 (Kovačka – Placa – Zlatarska) u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Ugovoreni rok izvođenja radova je 8 mjeseci, a planirano je započeti s radovima 6. studenog 2023. Sukladno mogućnostima izvođača, te u skladu s odobrenjima Grada Dubrovnika za postavljanje građevinske skele, radovi bi se istovremeno izvodili na svim pročeljima, u cilju što ranijeg završetka.

Radovi se izvode prema Glavnom (građevinskom) projektu izrađenom od strane “CANOSA INŽENJERING” d.o.o. Na ovom bloku projektirano je, pored radova na vanjskim nosivim zidovima, ojačanje i unutrašnjih nosivih zidova. Radovi obuhvaćaju ugradnju čeličnih natega i injektiranje zidova, te prateće građevinsko obrtničke radove: postavljanje skele, žbukanje i fugiranje zidova,
popravke kamene plastike i plombiranje ziđa, hidrofobiranje pročelja, sanaciju kamenih krovnih kanala, te popravke ili zamjenu kupa kanalica.

Inženjer gradilišta: Dragan Čoro, dipl.ing.građ.
Stručni nadzor: Ivana Mucić, dipl.ing.građ.
Koordinatorica: Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

Comments are disabled.