Smještene zapadno od utvrđene jezgre Dubrovnika, Pile su bile organizirana proizvodna zona srednjovjekovnog i ranomodernog grada s razgranatom radioničko-zanatskom djelatnošću te složenijim manufakturnim pogonima, stambenim i manjim sakralnim građevinama. Iako su novovjeke promjene u funkcionalnom i arhitektonsko- -oblikovnom pogledu unutar predgrađa uočljivije no one unutar utvrđenog grada, zbijena urbana struktura predgrađa Pila i danas svjedoči o njegovom srednjovjekovnom podrijetlu i neraskidivoj vezi s gradskim središtem. U doba manirizma i baroka na Pilama se grade i impozantni suburbani ljetnikovci (vile) s velikim vrtovima.