Grad Dubrovnik i Zavod za obnovu Dubrovnika pozivaju stanovnike Grada Dubrovnika da se prijave na radionicu povodom izrade Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika.
“Radionica (3) Potrebe građana i vizija Grada” održat će se u Lazaretima, u subotu, 23.11.2019, od 10:00 do 12:00 sati.Dobrodošli su svi zainteresirani građani i njihove predstavnici u tijelima lokalne samouprave te udruge civilnog društva.
Na radionici će se:
– predstaviti i valorizirati rezultati prethodnih radionica
– utvrditi stavovi o potrebama stanovnika, o viziji Grada, kao i o ciljevima i mjerama za upravljanje.Plan upravljanja izrađuje se s ciljem stvaranja pretpostavki za upravljanje zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva izvanredne univerzalne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a uz istodobno razvijanje suvremenog života Grada, a radionicom će se ostvariti izravno uključivanje građana i njihovih prijedloga u izradu Plana upravljanja.Participacija građana u trenutnoj fazi izrade Plana upravljanja predviđena je kroz radionicu, kao i fokus grupe radi definiranja vizije i ciljeva Plana upravljanja te njihovog usklađivanja s vizijom i ciljevima ostalih dionika u izradi Plana upravljanja i samom procesu upravljanja zaštićenom povijesnom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika.Prijave na radionicu, kao i svi prijedlozi i sugestije se dostavljaju na mail adresu planupravljanja.du@gmail.com