Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika

Proces izrade: Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika

u završnoj je fazi. Uz Vašu pomoć te u suradnji sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima i stručnjacima , definirane su ključne strateške teme, ciljevi i aktivnosti na koje je usmjeren Plan upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika i kojima će se ovaj prvi Plan upravljanja baviti do 2025. godine.