Iznimno dobro očuvan arhiv Dubrovačke Republike, danas smješten u palači Sponzi, nepresušan je izvor za izučavanje dubrovačke, nacionalne, ali i svjetske povijesti, a dopunjaju ga bogate arhivske i knjižnične zbirke franjevačkog i dominikanskog samostana, arhiv Dubrovačke biskupije te knjižnična zbirka Znanstvene biblioteke. Politički, kulturni i znanstveni značaj Dubrovačke Republike zrcali se i u muzejskim zbirkama smještenima u povijesnim prostorima Svjetskog dobra – Kulturno-povijesni muzej u Kneževu Dvoru, Pomorski muzej u tvrđavi Sv. Ivan, Etnografski muzej u žitnici Rupe, Arheološki muzej u tvrđavi Revelin te u nizu muzejskih zbirki crkvenih zajednica. Osobito bogatu pokretnu baštinu čini raskošna oprema brojnih dubrovačkih crkava (oltari, kipovi, slike, liturgijski predmeti i ruho), uključivo i Moćnik katedrale (s više od 200 relikvija).