U svrhu izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom s akcijskim planom upravljanja posjetiteljima grada Splita 2023.-2030., u utorak, 25. listopada održano je predavanje pod nazivom Upravljanje (svjetskom) kulturnom baštinom na kojem su predstavljene prakse koje je moguće primijeniti na području stare gradske jezgre Grada Splita.

Ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić održala je predavanje Participacijski proces u izradi i provedbi prvog Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a Starim gradom Dubrovnikom. Prikazana su iskustva participativnog pristupa prilikom pripreme, izrade i buduće implementacije Plana upravljanja, kroz koji su relevantni dionici te građani i udruge civilnog društva uključeni u procese donošenja odluka. Uključivanje lokalne zajednice od samog početka procesa izrade pružilo je priliku svim dionicima stjecanja razumijevanja i znanja o tome što Plan upravljanja jest, kao novitet u hrvatskom pravnom sustavu i obveza prema UNESCO-ovoj Konvenciji o svjetskoj baštini. Rezultat participacijskog procesa je puna potpora svih dionika i nastavak sudjelovanja u zajedničkom cilju očuvanja i unapređenja svojstva izvanredne univerzalne vrijednosti uz istodobno razvijanje suvremenog života, kroz provedbu Plana upravljanja.

Predavanje je održala Alessia Montacchini (istraživačica i znanstvenica u sklopu HeRe_Lab – Heritage Research, zajedničkog istraživačkog centra Grada Firenze i Sveučilišta u Firenzi) s naslovom Uključivanje lokalne zajednice u izradu i praćenje planova upravljanja – usporedba najboljih praksi u Italiji.

Ravnateljica Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik Gorana Barišić Bačelić održala je predavanje Obnova kulturne baštine kao prilika za lokalni i turistički razvoj  – revitalizacija šibenskih tvrđava i podijelila iskustvo upravljanja s tri obnovljene tvrđave – tvrđavom sv. Mihovila, tvrđavom Barone i tvrđavom sv. Ivana te Kućom umjetnosti Arsen i svim njihovim sadržajima.