Održana je druga sjednica Izvršnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja.

Sjednica se, zbog opsežnog dnevnog reda, održala u dva termina: 16. i 29. 12. 2022. godine.

Usvojen je zapisnik sa prve sjednice Izvršnog odbora, te tekst dopisa kojeg Izvršni odbor šalje Gradskim kotarevima u svrhu izbora novih članova u Izvršni odbor.

Gosp. Bruno Diklić, predstavnik Ministarstva kulture i medija RH, Kontakt točka za svjetska kulturna dobra UNESCO-a izvijestio je o upućivanju Izvještaja o stanju dobra kojeg je Ministarstvo kulture i medija periodički dostavlja UNESCOu.

Također je  izvijestio o zaprimanju Tehničkog izvješća Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline (ICOMOS), u kojem je analiziran Plana upravljanja svjetskim dobrom ,,Starim gradom Dubrovnikom“. ICOMOS  je Plan upravljanja ocijenio kao izrazito sveobuhvatan, temeljit i ambiciozan. U izvješću je navedeno da, ukoliko se ostvari puni potencijal Plana upravljanja, isti bi trebao u potpunosti osigurati očuvanje iznimne univerzalne vrijednosti svjetskog dobra. Kao prioritete u provođenju ističe se izrada Plana nosivog kapaciteta za sva područja obuhvata svjetskog dobra te Plana pripravnosti i upravljanja rizicima.

Potom su članovi Izvršnog odbora izvršili analizu Akcijskog plana, trenutno stanje provedbe pojedinih aktivnosti, plan radnji u 2023. sa financijskim pokazateljima te dugoročni plan radnji po pojedinim aktivnostima.

Na sjednici su sudjelovali članovi Izvršnog odbora: ravnateljica Zavoda za obnovu Mihaela Skurić, predstavnica Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Anita Korda, predstavnici Ministarstva kulture i medija RH, Kontakt točke za svjetska kulturna dobra UNESCO-a Bruno Diklić i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Antun Baće, predstavnica Dubrovačko- neretvanske županije Marina Oreb,  predstavnik Sveučilišta u Dubrovniku Nebojša Stojčić, predstavnik udruga civilnog društva Vedran Kosović, predstavnica privatnog sektora Jelica Čučević i predstavnice gradskih kotareva Mara Kolić Pustić, Katarina Doršner, Petra Marčinko i Marijana Manenica.