Održana je druga u nizu radionica za izbor predstavnika Izvršnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja za vijećnike Gradskog kotara Grad

Mara Kolić Pustić, vijećnica GK Grad, izabrana za predstavnicu u Izvršnom odboru Upravljačke komisije

Zavod za obnovu Dubrovnika kao glavni koordinator za provedbu Plana upravljanja u suradnji s Dubrovačkom razvojnom agencijom DURA nastavio je započeti proces radionica kroz koje se biraju kandidati za Izvršni odbor Upravljačke komisije Plana upravljanja. 

U četvrtak, 26. svibnja 2022., održana je druga u nizu radionica za izbor predstavnika u Izvršni odbor Upravljačke komisije Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“. Biran je predstavnik Gradskog kotara Grad.

Sastanak je održan u hibridnom obliku, te su uz prisutne vijećnike, pojedini vijećnici sudjelovali on-line. Nakon održanog javnog glasovanja za predstavnicu Gradskog kotara Grad u Izvršnom odboru Plana upravljanja jednoglasno je izabrana gđa Mara Kolić Pustić, vijećnica GK Grad.

U uvodnom govoru članica uprave DURA-e gđa Marina Lazarević je sve okupljene pozdravila u ime Zavoda za obnovu Dubrovnika, Grada Dubrovnika i DURA-e, te ih upoznala sa samim procesom izbora kandidata.

Ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika gđa Mihaela Skurić predstavila je dokument Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“, a posebno sustav upravljanja, te zadaće izvršnog odbora u pogledu izvršavanja akcijskog plana.