Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ za razdoblje od 2021.-2026. održana je u petak 10. veljače 2023. godine u gradskoj vijećnici. Upravni odbor čine ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, predsjednik Gradskog kotara Grad Marin Krstulović i predstavnica udruga civilnog društva Ana Žuvela. Predsjednica Upravnog odbora je ministrica Nina Obuljen Koržinek, a zamjenik predsjednice je gradonačelnik Mato Franković. Izglasan je i donesen Poslovnik o radu Upravnog odbora. Naglasivši da je Dubrovnik prvi grad u Republici Hrvatskoj koji ima Plan upravljanja, ministrica je istaknula važnu ulogu Zavoda za obnovu Dubrovnika koji je Planom upravljanja određen  glavnim koordinatorom njegove provedbe. Također je važna uključenost, aktivno sudjelovanje i suradnja svih dionika.

Sjednica Upravnog odbora je nastavljena kao zajednička sjednica s Izvršnim odborom.

O dosadašnjem radu Izvršnog odbora izvijestila je predsjednica Izvršnog odbora Mihaela Skurić.  Donesen je Plan aktivnosti za 2023. godinu koji obuhvaća sve Planom upravljanja utvrđene strateške aktivnosti i to: upravljanje dobrom, zaštitu i očuvanje, održivi razvoj, promet, turizam te upravljanje rizicima. U Planu aktivnosti je naveden dio aktivnosti koje su već započete i koje se planiraju realizirati u 2023.  kao i aktivnosti čija izrada tek treba započeti: izrada liste prioriteta za zahvate na zaštiti i očuvanju pojedinačnih kulturnih dobara unutar svjetskog dobra i kontaktne zone, osiguravanje dodatnih sredstva za konstrukcijsku sanaciju i aseizmičko ojačanje graditeljskog fonda svjetskog dobra, ugradnja mjerača buke, razvoj učinkovitog sustava kontrole, osiguravanje mjera s ciljem kako promet ne bi blokirao zaštićeno područje, izrada plana nosivog kapaciteta, izrada plana održive mobilnosti, izrada strategije za izgradnju kapaciteta dionika te plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro. Financijski plan za realizaciju aktivnosti u 2023., s obzirom na vrijeme početka rada Izvršnog odbora, nije izrađen, ali će  za sljedeće godine provedbe, Izvršni odbor pravovremeno iskazati potrebe, kako bi se sredstva mogla planirati u proračunima nadležnih dionika.