Na skupu će se odabrati jedan predstavnik udruga civilnog društva za člana Izvršnog odbora i jedan predstavnik udruga civilnog društva za člana Upravnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja

Broj: 263-10/10-ms-22/28 Dubrovnik, 1. lipnja 2022.

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 8, OIB: 43644119661, zastupan po ravnateljici Mihaeli Skurić, kao glavni koordinator za provedbu Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikoma (dalje u tekstu: Plan upravljanja) raspisuje sljedeć1

JAVNI POZIV

  1. Pozivaju se svi zainteresirani predstavnici udruga civilnog društva da u svrhu uspostave upravljačkog sustava provedbe Plana upravljanja pristupe na skup zainteresiranih predstavnika koju će se održati u četvrtak, 09. lipnja 2022. godine u 18:00, Branitelja Dubrovnika 15, zgrada DURE, sala u prizemlju.
  2. Na skupu iz točke 1. ovog javnog poziva odabrat će se jedan (1) predstavnik udruga civilnog društva za člana Upravnog odbora i jedan (1) predstavnik udruga civilnog društva za člana lzvršnog odbora Upravljačke komisije. Za sudjelovanje u radu Upravnog i Izvršnog odbora Upravljačke komisije članovi ne primaju naknadu.

Svrha Plana upravljanja područjem svjetskog dobra je osigurati dugoročan sustav upravljanja koji će omogućiti očuvanje kvaliteta, izvornosti i cjelovitosti prepoznatog svjetskog dobra, kao i sastavnica koje potvrđuju izvanredne univerzalne vrijednosti, istodobno održavajući kvalitetu života građana i aktivnu multifunkcionalnu namjenu gradskog središta.
Osnovni princip Plana upravljanja je uskladiti institucionalne, društvene i ekonomske procese koji utječu na vrijednost svjetskog dobra. Proces konzultacija i jačanje konsenzusa tijekom izrade plana osnova je za buduće dugoročno i uspješno upravljanje svjetskim dobrom i njegovim okruženjem. Plan upravljanja daje opće i konkretne smjernice za upravijanje očuvanjem te upućuje na međunarodno prihvaćene standarde i alate za upravljanje baštinom.
Prema Planu upravljanja sustav upravljanja izvršava se i ostvaruje kroz Upravljačku komisiju. Upravljačka komisija je tijelo upravljanja odgovorno za očuvanje i održivi razvoj upisanih područja svjetskog dobra u korist boljitka zajednice, poštujući izvanredne univerzalne vrijednosti te ukupni integritet i autentičnost prostora.

Upravljačku komisiju čine Upravni odbor i lzvršni odbor.

U radu Upravnog odbora i lzvršnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja sudjeluju po jedan (1) predstavnik udruga civilnog društva koji se biraju temeljem ovog javnog poziva upućenog svim predstavnicima udruga civilnog društva.
U nadležnosti Upravnog odbora je praćenje provedbe Plana upravljanja u cjelosti.
Glavna zadaća lzvršnog odbora je briga o neposrednoj primjeni Plana upravljanja i osiguranje koordinacije svih dionika uključenih u provedbu Plana upravljanja.

Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani sudionici na sudjelovanje na skupu zainteresiranih udruga civilnog društva. Molimo da sudjelovanje na radionici/skupu potvrdite na e-mail tpuzovic@dura.hr, najkasnije do 08.Iipnja 2022. u 12:00 sati.