Upravljačka komisija

_

Članove Izvršnog odbora na prijedlog gradonačelnika imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Predstavnici gradskih kotara Grad, Pile–Kono i Ploče Iza Grada biraju se iz vijeća tih gradskih kotara, kao i predstavnik preostalog kontaktnog područja – iz vijeća gradskih kotara Montovjerna, Gruž i Lapad. Predstavnik udruga civilnog društva i predstavnik privatnog sektora unutar Upravljačke komisije biraju se kroz Dijalog svjetske baštine, na skupštini temeljem javnog poziva svim predstavnicima udruga civilnog društva i predstavnicima cehova i drugih strukovnih organizacija dionika privatnog sektora.

U nadležnosti je Izvršnog odbora i njegova je osnovna zadaća briga o neposrednoj primjeni Plana upravljanja i osiguravanje koordinacije svih dionika uključenih u provedbu Plana upravljanja. Izvršni odbor je kroz svoj rad odgovoran za učinkovitu koordinaciju i provođenje aktivnosti Plana upravljanja, o čemu podnosi izvješća Upravnom odboru. Izvršni odbor svake godine izrađuje prijedlog financijskog plana potreban za provedbu dokumenta.

Izvršni odbor se sastaje minimalno šest puta godišnje, od čega su minimalno dva sastanka zajednička – s Upravnim odborom.

Po potrebi Izvršni odbor može dodatno strukturirati radne skupine prema temama i područjima prioriteta koji se rješavaju tijekom implementacije Plana upravljanja. Prijedlog kriterija za imenovanje članova radnih skupina donosi Izvršni odbor uz suglasnost Upravnog odbora.

Tijekom provedbe Plana upravljanja uspostavit će se Dijalog svjetske baštine kao multisektorska platforma koja uključuje najširi raspon dionika iz svih sektora, što predstavlja alat za građane i organizacije civilnog društva (udruge), koje su izniman potencijal i važna karika u provedbi Plana upravljanja.

Uključenje dionika iz civilnog i privatnog sektora je dobrovoljno. Predstavnik udruga civilnog društva i predstavnik privatnog sektora za članove u Upravljačkoj komisiji biraju se kroz Dijalog svjetske baštine temeljem javnog poziva svim predstavnicima udruga civilnog društva te predstavnicima cehova i drugih strukovnih organizacija dionika privatnog sektora.