Proces izrade

_

Izrada Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a Starim gradom Dubrovnikom osigurala je participativnim pristupom uključivanje svih relevantnih dionika na regionalnoj i lokalnoj razini te javnosti (građana) u procese donošenja odluka. Navedeni pristup razlikuje se od tradicionalnog pristupa “odozgo prema dolje” te uključuje široki spektar dionika u proces izrade Plana upravljanja.
Glavne prednosti ovog pristupa bolji su uvid u stvarne probleme, stvaranje jake baze za intervencije u zajednici, pravovremeno uključivanje javnosti i pružanje prilike svim dionicima da iskažu svoje mišljenje i ideje.