Upravljanje turizmom

_

CILJ 10: RAZVOJ INFORMIRANOG TURIZMA KOJI STVARA DODATNU EKONOMSKU, EKOLOŠKU I BAŠTINSKU VRIJEDNOST ZA LOKALNU ZAJEDNICU S NAGLASKOM NA DIVERSIFIKACIJU I POBOLJŠANJE KVALITETE

BR NAZIV CILJA/AKTIVNOST OPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIV MJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
10. Razvoj informiranog turizma koji stvara dodatnu ekonomsku,  ekološku i baštinsku vrijednost za lokalnu zajednicu s naglaskom na diversifikaciju i poboljšanje kvalitete
Grad Dubrovnik, II.
10.1. Izraditi plan nosivog kapaciteta za sva područja obuhvata svjetskog dobra Grad Dubrovnik 2021. WHP, (B) I. Izrađen Plan nosivog kapacitet 1 0 1
10.2. Oblikovati, uspostaviti i razvijati sustav upravljanja  osjetiteljima po područjima obuhvata svjetskog dobra Grad Dubrovnik 2021. WHP, (B) I. Oblikovan, uspostavljen i kontinuirano unaprjeđivan sustav upravljanja posjetiteljima 1 0 1
10.3. Uspostaviti praćenje održivosti turizma Grad Dubrovnik 2022. WHP, B, S II.  

Osnovan statistički ured za praćenje održivosti turističkog razvoja

 

 

Stupanj razvijenosti i praćenja pokazatelja održivog turističkog razvoja

1

 

 

 

%

0

 

 

 

10

1

 

 

 

50

10.4. Poboljšati i ojačati ulaganja prihoda ostvarenog od turizma na svim područjima zaštite svjetskog dobra u prirodnu i kulturnu baštinu Grad Dubrovnik ,DNŽ 2022. WHP, (B) II. Uspostavljen transparentan sustav praćenja ulaganja prihoda ostvarenih od turizma

 

Povećanje ulaganja od prihoda ostvarenih od turizma u prirodnu i kulturnu baštinu

1

 

 

 

%

0

 

 

 

1

 

 

 

50

10.5. Razviti županijsku i gradsku strategiju integriranog upravljanja turizmom Grad Dubrovnik, DNŽ 2021. WHP, B, S II. Izrađena Strategija održivog upravljanja turizmom Grada Dubrovnika s pripadajućim akcijskim planom

 

Izrađena Strategija održivog upravljanja turizmom Dubrovačko-neretvanske županije s pripadajućim akcijskim planom

 

 

Stupanj implementacije strateških ciljeva i aktivnosti iz strategija u praksi

1

 

 

 

1

 

 

 

%

0

 

 

 

0

 

 

 

10

1

 

 

 

1

 

 

 

60

10.6. Diversificirati turističku ponudu kako bi se rasteretilo svjetsko dobro Grad Dubrovnik 2021. B, S III. Udio turističkih dolazaka i noćenja izvan glavne turističke sezone

 

Udio turističkog prometa izvan užeg urbanog središta Dubrovnika

%

 

 

%

20

 

 

16

30

 

 

30

10.7 Izraditi analizu troškova i koristi kruzing-turizma Grad Dubrovnik, DNŽ 2021. O II. Određeni ključni parametri i metode prikupljanja podataka za praćenje negativnih i pozitivnih eksternalija

 

Stupanj kvantificiranja pokazatelja

 

%

 

 

%

0

 

 

0

100

 

 

100

10.8 Uspostaviti okvir mjerenja turističkog ekonomskog sustava i njegove uloge u gospodarstvu grada Dubrovnika Grad Dubrovnik 2022. O III. Uspostavljen okvir i pripremljena analiza mjerenja turističkog ekonomskog sustava i njegove uloge u gospodarstvu grada Dubrovnika % 60%

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti