Upravljanje turizmom

_

CILJ 10: RAZVOJ INFORMIRANOG TURIZMA KOJI STVARA DODATNU EKONOMSKU, EKOLOŠKU I BAŠTINSKU VRIJEDNOST ZA LOKALNU ZAJEDNICU S NAGLASKOM NA DIVERSIFIKACIJU I POBOLJŠANJE KVALITETE

BRNAZIV CILJA/AKTIVNOSTOPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIVMJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
10.Razvoj informiranog turizma koji stvara dodatnu ekonomsku,  ekološku i baštinsku vrijednost za lokalnu zajednicu s naglaskom na diversifikaciju i poboljšanje kvalitete
Grad Dubrovnik,II.
10.1.Izraditi plan nosivog kapaciteta za sva područja obuhvata svjetskog dobraGrad Dubrovnik2021.WHP, (B)I.Izrađen Plan nosivog kapacitet101
10.2.Oblikovati, uspostaviti i razvijati sustav upravljanja  osjetiteljima po područjima obuhvata svjetskog dobraGrad Dubrovnik2021.WHP, (B)I.Oblikovan, uspostavljen i kontinuirano unaprjeđivan sustav upravljanja posjetiteljima101
10.3.Uspostaviti praćenje održivosti turizmaGrad Dubrovnik2022.WHP, B, SII. 

Osnovan statistički ured za praćenje održivosti turističkog razvoja

 

 

Stupanj razvijenosti i praćenja pokazatelja održivog turističkog razvoja

1

 

 

 

%

0

 

 

 

10

1

 

 

 

50

10.4.Poboljšati i ojačati ulaganja prihoda ostvarenog od turizma na svim područjima zaštite svjetskog dobra u prirodnu i kulturnu baštinuGrad Dubrovnik ,DNŽ2022.WHP, (B)II.Uspostavljen transparentan sustav praćenja ulaganja prihoda ostvarenih od turizma

 

Povećanje ulaganja od prihoda ostvarenih od turizma u prirodnu i kulturnu baštinu

1

 

 

 

%

0

 

 

 

1

 

 

 

50

10.5.Razviti županijsku i gradsku strategiju integriranog upravljanja turizmomGrad Dubrovnik, DNŽ2021.WHP, B, SII.Izrađena Strategija održivog upravljanja turizmom Grada Dubrovnika s pripadajućim akcijskim planom

 

Izrađena Strategija održivog upravljanja turizmom Dubrovačko-neretvanske županije s pripadajućim akcijskim planom

 

 

Stupanj implementacije strateških ciljeva i aktivnosti iz strategija u praksi

1

 

 

 

1

 

 

 

%

0

 

 

 

0

 

 

 

10

1

 

 

 

1

 

 

 

60

10.6.Diversificirati turističku ponudu kako bi se rasteretilo svjetsko dobroGrad Dubrovnik2021.B, SIII.Udio turističkih dolazaka i noćenja izvan glavne turističke sezone

 

Udio turističkog prometa izvan užeg urbanog središta Dubrovnika

%

 

 

%

20

 

 

16

30

 

 

30

10.7Izraditi analizu troškova i koristi kruzing-turizmaGrad Dubrovnik, DNŽ2021.OII.Određeni ključni parametri i metode prikupljanja podataka za praćenje negativnih i pozitivnih eksternalija

 

Stupanj kvantificiranja pokazatelja

 

%

 

 

%

0

 

 

0

100

 

 

100

10.8Uspostaviti okvir mjerenja turističkog ekonomskog sustava i njegove uloge u gospodarstvu grada DubrovnikaGrad Dubrovnik2022.OIII.Uspostavljen okvir i pripremljena analiza mjerenja turističkog ekonomskog sustava i njegove uloge u gospodarstvu grada Dubrovnika%60%

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti