Upravljanje rizicima

_

CILJ 12: UBLAŽITI POTENCIJALNE RIZIKE

I RAZVITI USPJEŠAN SUSTAV ODGOVORA

U SLUŠAJU AKTIVACIJE RIZIKA

BR NAZIV CILJA/AKTIVNOST OPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIV MJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
12. Ublažiti potencijalne rizike i razviti uspješan sustav odgovora u slučaju aktivacije rizika Grad Dubrovnik,ZOD III.
12.1. Izrada Plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro Grad Dubrovnik, 2021. WHP, (B, S)45 I. Izrađen Plan pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro 1 0 1
12.2. Pratiti provedbu mjera identificiranih u Procjeni rizika za Grad Dubrovnik Grad Dubrovnik 2021. O III. Izrada izvješća o provedbi mjera identificiranih u Procjeni rizika unutar provedbe aktivnosti Plana upravljanja 1 0 1
12.3. Ojačati bazu znanja o riziku od potresa ZOD 2021. O II. Unaprijeđena i razvijena infrastruktura za praćenje potresa 1 0 1
12.4 Osigurati dodatne kapacitete Zavoda za obnovu Dubrovnika za različite aspekte praćenja i upravljanja rizicima povezanih sa svjetskim dobrom Grad Dubrovnik, MKM, DNŽ 2021 O II Osigurana potrebna infrastruktura za praćenje i upravljanje rizicima povezanim sa svjetskim dobrom 1 0 1
12.5 Organizirati kontinuiranu edukaciju djece, građana i lokalnih stručnjaka o prirodnim i antropogenim rizicima ZOD, Civilna zaštita, odgojne i obrazovne ustanove 2021 O II Broj provedenih edukacija djece, građana i lokalnih stručnjaka o prirodnim i antropogenim rizicima BROJ 0 10
12.6 Integriranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama Grad Dubrovnik, ZOD 2021 WHP, B, S II Udio aktivnosti Plana upravljanja unutar kojih su korištene mjere prilagodbe klimatskim promjenama % 30%

45   Detaljan fokus stavlja se na svjetsko dobro, no potrebno je razmotriti utjecaj i aktivnosti šireg prostora.

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti