Upravljanje rizicima

_

CILJ 12: UBLAŽITI POTENCIJALNE RIZIKE

I RAZVITI USPJEŠAN SUSTAV ODGOVORA

U SLUŠAJU AKTIVACIJE RIZIKA

BRNAZIV CILJA/AKTIVNOSTOPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIVMJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
12.Ublažiti potencijalne rizike i razviti uspješan sustav odgovora u slučaju aktivacije rizikaGrad Dubrovnik,ZODIII.
12.1.Izrada Plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobroGrad Dubrovnik,2021.WHP, (B, S)45I.Izrađen Plan pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro101
12.2.Pratiti provedbu mjera identificiranih u Procjeni rizika za Grad DubrovnikGrad Dubrovnik2021.OIII.Izrada izvješća o provedbi mjera identificiranih u Procjeni rizika unutar provedbe aktivnosti Plana upravljanja101
12.3.Ojačati bazu znanja o riziku od potresaZOD2021.OII.Unaprijeđena i razvijena infrastruktura za praćenje potresa101
12.4Osigurati dodatne kapacitete Zavoda za obnovu Dubrovnika za različite aspekte praćenja i upravljanja rizicima povezanih sa svjetskim dobromGrad Dubrovnik, MKM, DNŽ2021OIIOsigurana potrebna infrastruktura za praćenje i upravljanje rizicima povezanim sa svjetskim dobrom101
12.5Organizirati kontinuiranu edukaciju djece, građana i lokalnih stručnjaka o prirodnim i antropogenim rizicimaZOD, Civilna zaštita, odgojne i obrazovne ustanove2021OIIBroj provedenih edukacija djece, građana i lokalnih stručnjaka o prirodnim i antropogenim rizicimaBROJ010
12.6Integriranje mjera prilagodbe klimatskim promjenamaGrad Dubrovnik, ZOD2021WHP, B, SIIUdio aktivnosti Plana upravljanja unutar kojih su korištene mjere prilagodbe klimatskim promjenama%30%

45   Detaljan fokus stavlja se na svjetsko dobro, no potrebno je razmotriti utjecaj i aktivnosti šireg prostora.

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti