Upravljanje prometom

_
upravljanje-prometom

CILJ 11: RAZVITI PROMETNI SUSTAV

UZ JAČANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI

BR NAZIV CILJA/AKTIVNOST OPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIV MJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
11. Razviti prometni sustav uz jačanjeodržive mobilnosti 44

 

Grad Dubrovnik,ZOD III.
11.1. Osigurati da promet ne blokira zaštićeno područje Grad Dubrovnik, DNŽ 2021. B, S II. Udio stanovnika koji smatraju kako je problem prometnog zagušenja adekvatno riješen (anketa) % 60%
11.2. Izraditi plan održive urbane mobilnosti Grad Dubrovnik 2021. WHP, B, S I. Izrađen Plan održive urbane mobilnosti 1 0 1
11.3. Potaknuti razvoj integriranog prijevoza putnika Grad Dubrovnik, DNŽ 2021. B, S II. Udio stanovnika koji su uglavnom ili potpuno zadovoljni prometnim sustavom (anketa)

 

 

Usklađeni vozni redovi raznih vidova prometa kojima se ostvaruje intermodalnost

%

 

 

1

 

 

0

60%

 

 

1

11.4. Osigurati razvoj održive mobilnosti u kontaktnoj zoni Grad Dubrovnik 2021.  B III Dužina novouspostavljenih ili novoizgrađenih pješačkih i biciklističkih staza m 0 10.000
11.5. Urediti podzemnu garažu na odgovarajućem prostoru (Iza Grada) Grad Dubrovnik 2022. B, S III. Proveden natječaj i odrađeni svi uvjeti za realizaciju projekta 1 0 1

44  Prijedlog obuhvata aktivnosti potrebno je specificirati na početku provedbe te je potrebno razmotriti koje aktivnosti se definiraju za užu kontaktnu zonu, a koje za širu kontaktnu zonu.

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti