Upravljanje prometom

_
upravljanje-prometom

CILJ 11: RAZVITI PROMETNI SUSTAV

UZ JAČANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI

BRNAZIV CILJA/AKTIVNOSTOPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIVMJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
11.Razviti prometni sustav uz jačanjeodržive mobilnosti 44

 

Grad Dubrovnik,ZODIII.
11.1.Osigurati da promet ne blokira zaštićeno područjeGrad Dubrovnik, DNŽ2021.B, SII.Udio stanovnika koji smatraju kako je problem prometnog zagušenja adekvatno riješen (anketa)%60%
11.2.Izraditi plan održive urbane mobilnostiGrad Dubrovnik2021.WHP, B, SI.Izrađen Plan održive urbane mobilnosti101
11.3.Potaknuti razvoj integriranog prijevoza putnikaGrad Dubrovnik, DNŽ2021.B, SII.Udio stanovnika koji su uglavnom ili potpuno zadovoljni prometnim sustavom (anketa)

 

 

Usklađeni vozni redovi raznih vidova prometa kojima se ostvaruje intermodalnost

%

 

 

1

 

 

0

60%

 

 

1

11.4.Osigurati razvoj održive mobilnosti u kontaktnoj zoniGrad Dubrovnik2021. BIIIDužina novouspostavljenih ili novoizgrađenih pješačkih i biciklističkih stazam010.000
11.5.Urediti podzemnu garažu na odgovarajućem prostoru (Iza Grada)Grad Dubrovnik2022.B, SIII.Proveden natječaj i odrađeni svi uvjeti za realizaciju projekta101

44  Prijedlog obuhvata aktivnosti potrebno je specificirati na početku provedbe te je potrebno razmotriti koje aktivnosti se definiraju za užu kontaktnu zonu, a koje za širu kontaktnu zonu.

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti