Održivi razvoj

_

CILJ 7: : DUBROVNIK KAO ŽIVI GRAD

CILJ 8: OČUVATI JAVNO DOBRO,
ZAŠTITITI JAVNI INTERES I
JAVNI PROSTOR

CILJ 9: PROVEDBA I PRAĆENJE
ASPEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA

BRNAZIV CILJA/AKTIVNOSTOPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIVMJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
7.Dubrovnik kao živi gradGrad DubrovnikI.
7.1.Osnovati fond socijalnog stanovanja i model zadružnog stanovanja na području pod zaštitomGrad Dubrovnik2022.WHPI.Osnovan fond socijalnog stanovanja i model zadružnog stanovanja101
7.2.Praćenje socioekonomske i vitalne statistike na području svjetskog dobraZOD, volonteri
(Dijalog svjetske
baštine)
2021.WHP, (B)38I.Uspostavljen sustav praćenja vitalne statistike za područje svjetskog dobra101
7.3.Utvrditi gornje granice za dohodovnu procjenu kako bi se poboljšali stambeni uvjeti – socijalno stambeno zbrinjavanje – zaštićeni najmoprimciGrad Dubrovnik2021.WHPI.Definirana gornja granica za dohodovnu procjenu i integrirana u sustav socijalnog stambenog zbrinjavanja101
7.4.Definirana gornja granica za dohodovnu procjenu i integrirana u sustav socijalnog stambenog zbrinjavanjaGrad Dubrovnik,
ZOD, MKM KO-DU
2022.WHP, BIIOsnovan Centar svjetske baštine (mreža prostora Centra)101
7.5.Poboljšati kvalitetu života stalnih stanovnikaGrad Dubrovnik2021.WHP, (B)39II.Udio stanovnika povijesne jezgre koji su uglavnom ili u potpunosti zadovoljni
brojem i dostupnošću društvenih sadržaja u povijesnoj jezgri (anketa)
%60%
Rast broja prijavljene djece s mjestom stanovanja u Gradu koja idu
u školu Marina Getaldića
%10%
Povećanje broja stalnog stanovništva%10%
7.6Povećanje dostupnih sadržaja javnog standardaGrad Dubrovnik,
DNŽ
2021.WHP, (B)40II.Udio stanovnika povijesne jezgre koji su uglavnom ili u potpunosti
zadovoljni brojem i dostupnošću javnih usluga i opskrbe (anketa)
%60%
7.7Ugraditi mjerače buke i razviti učinkovit
sustav kontrole
Grad Dubrovnik,
DNŽ, TZGD
2022.WHP, (B)41II.Uspostava sustava kontrole iznajmljivanja (donesena Odluka koja
ograničava mogućnost kratkotrajnog iznajmljivanja)
101
7.8Usklađivanje broja iznajmljenih kapaciteta
s nosivim kapacitetom
Grad Dubrovnik,
DNŽ, TZGD
2022.WHP, (B)42II.Uspostava sustava kontrole iznajmljivanja (donesena Odluka
koja ograničava mogućnost kratkotrajnog iznajmljivanja)
101
8.Očuvati javno dobro, zaštititi
javni interes i javni prostor
Grad Dubrovnik
8.1Očuvati javno dobro, zaštititi javni interes i
javni prostor ograničenjem komercijalizacije
i privatizacije
Grad Dubrovnik, GK Grad, MKM KO-DU, DNŽ2021.WHP, BI.Definirani pokazatelji za praćenje kvalitete života,
zaštite baštine i javnog dobra
101
Određena optimalna površina javnog prostora pod najmom/koncesijama
(mapiranje, izračun i određivanje optimalne površine)
101
8.2Modernizirati i povećati učinkovitost upravljanja otpadom i smanjiti stvaranje otpadaGrad Dubrovnik, GK Grad, MKM KO-DU, DNŽ2021.WHP, BI.Uvedeni precizni i jasni kriteriji ograničenja korištenja javnog prostora101
Smanjenje udjela komercijaliziranog i nedostupnog javnog prostora u ukupnoj površini (smanjenje postojećih površina za 25 %)43%-25%
8.3Obnoviti i unaprijediti infrastrukturnu mrežu na području svjetskog dobraGrad Dubrovnik, DNŽ, RH2022.WHPIII.Udio lokalnih stanovnika gradskih kotara koji smatraju kako je infrastruktura na području svjetskog dobra adekvatna (anketa)%60%
9.Provedba i praćenje aspekata zaštite okolišaGrad DubrovnikI.
9.1
Nastaviti proaktivnu provedbu aktivnosti Programa zaštite okoliša Grada DubrovnikaGrad Dubrovnik, DNŽ2021.WHP, B, SIII.Udio uspješno provedenih mjera Programa zaštite okoliša101
9.2
Praćenje utjecaja na zdravlje i baštinuGrad Dubrovnik, DNŽ2021.WHP, B, SII.Uspostava sustava praćenja kvalitete sastavnica okoliša te njihov utjecaj na zdravlje i baštinu101

39 Detaljan fokus je na svjetskom dobru, ali je potrebno prilagoditi aktivnosti i za kontaktnu zonu.
40 Detaljan fokus je na svjetskom dobru, ali je potrebno prilagoditi aktivnosti i za kontaktnu zonu.
41 Detaljan fokus je na svjetskom dobru, ali je potrebno prilagoditi aktivnosti i za kontaktnu zonu.
42 Detaljan fokus je na svjetskom dobru, ali je potrebno prilagoditi aktivnosti i za kontaktnu zonu.
43 Precizna površina će se utvrditi detaljnim planom tijekom provedbe Plana upravljanja

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti