Održivi razvoj

_

CILJ 7: : DUBROVNIK KAO ŽIVI GRAD

CILJ 8: OČUVATI JAVNO DOBRO,
ZAŠTITITI JAVNI INTERES I
JAVNI PROSTOR

CILJ 9: PROVEDBA I PRAĆENJE
ASPEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA

BR NAZIV CILJA/AKTIVNOST OPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIV MJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
7. Dubrovnik kao živi grad Grad Dubrovnik I.
7.1. Osnovati fond socijalnog stanovanja i model zadružnog stanovanja na području pod zaštitom Grad Dubrovnik 2022. WHP I. Osnovan fond socijalnog stanovanja i model zadružnog stanovanja 1 0 1
7.2. Praćenje socioekonomske i vitalne statistike na području svjetskog dobra ZOD, volonteri
(Dijalog svjetske
baštine)
2021. WHP, (B)38 I. Uspostavljen sustav praćenja vitalne statistike za područje svjetskog dobra 1 0 1
7.3. Utvrditi gornje granice za dohodovnu procjenu kako bi se poboljšali stambeni uvjeti – socijalno stambeno zbrinjavanje – zaštićeni najmoprimci Grad Dubrovnik 2021. WHP I. Definirana gornja granica za dohodovnu procjenu i integrirana u sustav socijalnog stambenog zbrinjavanja 1 0 1
7.4. Definirana gornja granica za dohodovnu procjenu i integrirana u sustav socijalnog stambenog zbrinjavanja Grad Dubrovnik,
ZOD, MKM KO-DU
2022. WHP, B II Osnovan Centar svjetske baštine (mreža prostora Centra) 1 0 1
7.5. Poboljšati kvalitetu života stalnih stanovnika Grad Dubrovnik 2021. WHP, (B)39 II. Udio stanovnika povijesne jezgre koji su uglavnom ili u potpunosti zadovoljni
brojem i dostupnošću društvenih sadržaja u povijesnoj jezgri (anketa)
% 60%
Rast broja prijavljene djece s mjestom stanovanja u Gradu koja idu
u školu Marina Getaldića
% 10%
Povećanje broja stalnog stanovništva % 10%
7.6 Povećanje dostupnih sadržaja javnog standarda Grad Dubrovnik,
DNŽ
2021. WHP, (B)40 II. Udio stanovnika povijesne jezgre koji su uglavnom ili u potpunosti
zadovoljni brojem i dostupnošću javnih usluga i opskrbe (anketa)
% 60%
7.7 Ugraditi mjerače buke i razviti učinkovit
sustav kontrole
Grad Dubrovnik,
DNŽ, TZGD
2022. WHP, (B)41 II. Uspostava sustava kontrole iznajmljivanja (donesena Odluka koja
ograničava mogućnost kratkotrajnog iznajmljivanja)
1 0 1
7.8 Usklađivanje broja iznajmljenih kapaciteta
s nosivim kapacitetom
Grad Dubrovnik,
DNŽ, TZGD
2022. WHP, (B)42 II. Uspostava sustava kontrole iznajmljivanja (donesena Odluka
koja ograničava mogućnost kratkotrajnog iznajmljivanja)
1 0 1
8. Očuvati javno dobro, zaštititi
javni interes i javni prostor
Grad Dubrovnik
8.1 Očuvati javno dobro, zaštititi javni interes i
javni prostor ograničenjem komercijalizacije
i privatizacije
Grad Dubrovnik, GK Grad, MKM KO-DU, DNŽ 2021. WHP, B I. Definirani pokazatelji za praćenje kvalitete života,
zaštite baštine i javnog dobra
1 0 1
Određena optimalna površina javnog prostora pod najmom/koncesijama
(mapiranje, izračun i određivanje optimalne površine)
1 0 1
8.2 Modernizirati i povećati učinkovitost upravljanja otpadom i smanjiti stvaranje otpada Grad Dubrovnik, GK Grad, MKM KO-DU, DNŽ 2021. WHP, B I. Uvedeni precizni i jasni kriteriji ograničenja korištenja javnog prostora 1 0 1
Smanjenje udjela komercijaliziranog i nedostupnog javnog prostora u ukupnoj površini (smanjenje postojećih površina za 25 %)43 % -25%
8.3 Obnoviti i unaprijediti infrastrukturnu mrežu na području svjetskog dobra Grad Dubrovnik, DNŽ, RH 2022. WHP III. Udio lokalnih stanovnika gradskih kotara koji smatraju kako je infrastruktura na području svjetskog dobra adekvatna (anketa) % 60%
9. Provedba i praćenje aspekata zaštite okoliša Grad Dubrovnik I.
9.1
Nastaviti proaktivnu provedbu aktivnosti Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika Grad Dubrovnik, DNŽ 2021. WHP, B, S III. Udio uspješno provedenih mjera Programa zaštite okoliša 1 0 1
9.2
Praćenje utjecaja na zdravlje i baštinu Grad Dubrovnik, DNŽ 2021. WHP, B, S II. Uspostava sustava praćenja kvalitete sastavnica okoliša te njihov utjecaj na zdravlje i baštinu 1 0 1

39 Detaljan fokus je na svjetskom dobru, ali je potrebno prilagoditi aktivnosti i za kontaktnu zonu.
40 Detaljan fokus je na svjetskom dobru, ali je potrebno prilagoditi aktivnosti i za kontaktnu zonu.
41 Detaljan fokus je na svjetskom dobru, ali je potrebno prilagoditi aktivnosti i za kontaktnu zonu.
42 Detaljan fokus je na svjetskom dobru, ali je potrebno prilagoditi aktivnosti i za kontaktnu zonu.
43 Precizna površina će se utvrditi detaljnim planom tijekom provedbe Plana upravljanja

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti