Digitalizacija

_
Aktivnost Plana upravljanja Doprinos digitalizaciji
AKTIVNOST 1.3.: Izrada i provedba Strategije za izgradnju kapaciteta dionika Provedba edukacija te jačanje znanja i kapaciteta o digitalnim vještinama u upravljanju, očuvanju i valorizaciji kulturne baštine i vezanih aktivnosti.
AKTIVNOST 1.5.: Unaprjeđenje funkcija Zavoda za obnovu Dubrovnika prema tijelu za dinamično upravljanje i praćenje podataka Jačanje kapaciteta i povećanje znanja o mogućnostima digitalnih alata za dinamično upravljanje i praćenje podataka te povećanje dostupnosti podataka o svim elementima vezanim uz upravljanje svjetskim dobrom.
AKTIVNOST 3.3.: Razviti lokalne uredbe nove generacije za standardizaciju projektiranja, dizajna i postavljanja jednostavnih građevina, urbane opreme i drugih intervencija u javnom prostoru za svjetsko dobro Moguća integracija digitalnih alata.
AKTIVNOST 4.1.: Unaprjeđenje kapaciteta svih javnih službi koje se brinu za prostor svjetskog dobra Provedba edukacija te jačanje znanja i kapaciteta o digitalnim vještinama u upravljanju, očuvanju i valorizaciji kulturne baštine i vezanih aktivnosti.
AKTIVNOST 4.3.: Unaprijediti mehanizam za dijalog s građanima Integracija digitalnih alata za aktivnu participaciju građana i drugih dionika te dijalog između javne uprave i privatnog i civilnog sektora.
AKTIVNOST 7.2.: Praćenje socioekonomske i vitalne statistike na području svjetskog dobra Integracija digitalnih alata namijenjenih praćenju pokazatelja socioekonomske i vitalne statistike te povećanje dostupnosti podataka.
AKTIVNOST 7.7.: Ugraditi mjerače buke i razviti učinkovit sustav kontrole Razvoj digitalnih sustava kontrole i praćenja elemenata koji negativno utječu na kvalitetu života građana na području svjetskog dobra, uključujući i kontinuirano praćenje buke.
AKTIVNOST 8.3.: Obnoviti i unaprijediti infrastrukturnu mrežu na području svjetskog dobra Moguća integracija i modernizacija digitalnih alata za praćenje stanja i opterećenja infrastrukturne mreže.
AKTIVNOST 9.2.: Praćenje utjecaja na zdravlje i baštinu Razvoj digitalnih sustava kontrole i praćenja elemenata koji negativno utječu na kvalitetu života i zdravlje građana na području svjetskog dobra te okoliš.
AKTIVNOST 10.1.: Uspostava sustava upravljanja posjetiteljima i izrada plana nosivog kapaciteta za sva područja obuhvata svjetskog dobra Integracija GIS i drugih alata za praćenje stanja kapaciteta i upravljanje sustavom posjetitelja.
AKTIVNOST 10.2.: Uspostaviti praćenje održivosti turizma Integracija digitalnih alata namijenjenih praćenju pokazatelja održivosti turizma te povećanje dostupnosti podataka.
AKTIVNOST 10.3.: Razvijanje sustava upravljanja posjetiteljima Integracija GIS i drugih alata za praćenje stanja kapaciteta i upravljanje sustavom posjetitelja te povećanje dostupnosti podataka.
AKTIVNOST 11.2.: Izraditi plan održive urbane mobilnosti Integracija GIS alata u upravljanje prometnim sustavom.
AKTIVNOST 11.3.: Potaknuti razvoj integriranog prijevoza putnika Integracija GIS alata u upravljanje prometnim sustavom.
AKTIVNOST 12.6.: Osigurati dodatne kapacitete Zavoda za obnovu Dubrovnika za različite aspekte praćenja i upravljanja rizicima povezanih sa svjetskim dobrom Jačanje kapaciteta i povećanje znanja o mogućnostima digitalnih alata za različite aspekte praćenja i upravljanja rizicima povezanih sa svjetskim dobrom.

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti