Visina: 39 m
Trajanje radova: lipanj 1988. – veljača 1989.
Vrijednost radova: 176.661,84 US $

Na zapadnom kraju Place u sklopu franjevačkog samostana uzdiže se zvonik samostana Male braće. Građen je od prve polovice 14. do prve polovice 15 stoljeća. Sadrži stilske elemente romanike, gotike, renesanse i baroka i već je tijekom povijesti dva puta obnavljan.

Zvonik je visok 35m, a tlocrtne dimenzije su mu 480x640cm. Pretpostavlja se da je temeljem na nasutom tlu. U potresu 1976. godine posebno je stradao tambur kupole i sama kupola. Obnova je započela 1988. godine.

O načinu sanacije ovog objekta bilo je najviše dvojbi i na kraju je prihvaćen sistem prednapregnutih čeličnih užadi sidrenih u armiranobetonske ploče; jedna u nivou temelja, a jedna ispod oktogonalnog tambura kupole. Zvonik je dodatno ukrućen sistemom ukliještenih čeličnih dijagonala.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, restitucija