Visina: 24 m
Trajanje radova: 1988.
Vrijednost radova: 77.889,00 US $

Projektant: Marko Farac, dipl.inž.građ., PB”Arhitekt”, Dubrovnik
Glavni izvoditelj: GRO “Građevinar”
Nadzorni inženjer: Stanko Jović,dipl.inž.građ., ZOD

Značajan spomenik kulture u Cavtatu, građen nakon potresa 1667.godine uz korekcije i prigradnje zidnih obloga u 19.st..

Objekt je znatno stradao u potresu 1979.g. izmicanjem osnove piramidalnog završetka. Aseizmička sanacija ovog objekta izvršena je primjenom armirano betonskih ploča na tri nivoa i četvrtom pločom u temeljima. U kvadratnom dijelu zvonika izvedena su četiri kabela sa silom od po 1050 KN, dok je u nivou osmorokutnog tlocrta postavljeno osam kabela sa po 350 KN.

Osim aseizmičke sanacije, prilikom radova skinuta je i recentna kamena obloka iz 20.st., te je oblik i fasadni izgled zvonika vraćen u izvorno stanje. Izvršena je i korektura ogradnog vrtnog zida koji se oslanja na zvonik.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, rekonstrukcija