Visina: 38 m
Trajanje radova: lipanj 1988. – ožujak 1989.
Vrijednost radova: 121.841,26 US $

Projektanti: Pero Jemo, dipl.inž.arh., Marko Farac, dipl.inž.građ. PB”Arhitekt”,Dubrovnik
Glavni izvoditelj: GRO “Dubrovnik”
Nadzorni inženjer: Stanko Jović,dipl.inž.građ., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Željko Peković, dipl.inž.arh.,

Građen jer krajem 14. i u prvoj polovici 15. stoljeća kao zajedničko djelo talijanskih i domaćih majstora. Sadrži elemente romaničkog, gotičkog i renesansnog stila, a u završnoj kupolici i baroka. Nalazi se u sklopu samostanskog kompleksa u sjeveroistočnom dijelu grada kraj Vrata od Ploča. Nepravilnog je kvadratnog tlocrta dimenzija 450 X 450 cm, visine 31 m do tambura kupole. U donjem dijelu zvonik je sastavni dio susjednih zgrada; dominikanske crkve i samostana i vjerojatno je temeljen na stijeni.

Obnova je započela u travnju 1988. godine. U nivou vijenca susjednih objekata izvršeno je povezivanja zvonika i tih objekata, a stabilnost zvonika postiže se vertikalnim prednapregnutim čeličnim užadima sidrenim u armiranobetonske ploče; jedna na nivou drugog kata, a jedna na nivou petog, čime se omogućava elastično ponašanje zvonika prilikom potresa. Dodatno ukrućenje zvonika se postiže sistemom ukliještenih čeličnih dijagonala.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, restauracija