Površina: 2400 m2
Trajanje radova: srpanj 1982. – srpanj 1984.
Vrijednost radova: 2.264.776,35 US $

Projektanti: Petar Kušan, dipl.inž.arh., prof.dr. Dražen Aničić, IGH Zagreb
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjeri: Jurica Carić, dipl.inž.arh., i Jure Baletić, dipl.inž.građ., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Ivo Šarić, građ.teh.

Na mjestu današnjeg sklopa kino-kavana-izložbeni prostor, zgrada općine, kazalište, u prošlosti su bili arsenali, skladišta za žito, Glavna straža i Vijećnica..

Spominje se u dijelu Velikog arsenala još u Statutu 1272.godine i s vremenom se dograđuju pojedini dijelovi. Nakon potresa 1520. i 1667. godine kao i tijekom 18., 19. i 20. stoljeća kompleks doživljava stalne preinake; rušenja, popravke, dogradnje.

Današnja zgrada općine je neorenesansna građevina izgrađena na mjestu srednjevjekovne vijećnice i dijela arsenala. Povezana je s Kneževim Dvorom na južnoj strani, s istočnim zidom s Kazalištem i Gradskom kavanom.

Prizemlje zaizimaju ulazni prostori u kazalište i kavana. U potresu 1979. oštećena je konstrukcija zgrade. Zbog uvjeta očuvanja najstarije strukture objekta u prizemlju, sanacija je provedena izvedbom tzv. sandučaste jezgre stubišta s dva poprečna armiranobetonska zida od temelja do krova.

Srednji uzdužni armirano-betonski zid oslonjen na tu jezgru, zabate i fasadu nose sve armirano-betonske međukatne ploče. Obnovom su obuhvaćeni svi građevinsko zanatski radovi i objekt je u cjelosti uređen za smještaj općine, danas gradske uprave s reprezentativnim prostorima za gradonačelnika i gradskom velikom i malom vijećnicom.

Na I katu omogućena je veza prema Dvoru na južnoj strani, a na istočnoj prema kinu i izložbenom prostoru.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, adaptacija