Početkom mjeseca ožujka prišlo se radovima popravka kupole Velike Onofrijeve fontane koja je direktno pogođena artiljerijskim projektilom 6.12.1991. godine, pa je prijetila opasnost da se uruši dio kupola, koja je zbog nastale rupe djelomično ostala bez oslonca. Sanacija je predviđala samo zatvaranje rupe autentičnim materijalima (sedra i stare tavele).

S nužnošću ovog zahvata složili su se i stručnjaci UNESCO-a koji su u to vrijeme boravili u Gradu. No, na zahtjev Općinskog kriznog štaba zahvat nije u potpunosti realiziran, već samo do stupnja statičke sigurnosti kupole. Naime, Krizni štab nije dozvolio da se kupola vrati u prvobitno stanje kako bi oštećenje fontane ukazivalo na barbarizam neprijatelja.

Polovica ovog zahvata financiran je donacijom Dubrovačkog simfonijskog orkestra koji se odrekao svojih prihoda s koncerta u Korčuli, a preostalu polovicu troškova namirilo je Društvo prijatelja dubrovačke starine.