Trajanje radova: 2004. – 2005.

Unutarnji most od Ploča izgrađen je 1449. godine, u renesansnom slogu. Preko njega vodi glavna prometnica koja s istočne strane ulazi u Grad. Most je bio teško oštećen u pogledu nosivosti i stabilnosti.

Došlo je do djelomičnog urušavanja sedrenog svoda te naginjanja južnog pročelja prema jugu. Južno pročelje, uključujući luk, vijence i ogradu nalazilo se u statički vrlo delikatnom stanju. Zbog toga se 2001. godine prišlo izradi projektne dokumentacije za sanaciju mosta. Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu izradio je studiju «Numerička analiza nosivosti i prijedlog sanacije objekta».

Budući da je studija potvrdila sumnje da je most teško oštećen, od istog projektantskog tima naručen je i projekt njegove sanacije. Izradu projekta financiralo je Društvo prijatelja dubrovačke starine. Radovi na sanaciji mosta trajali su od listopada 2004.godine do ožujka 2005. Tijekom sanacije izvedeni su slijedeći radovi: zamijenjen je kompletan sedreni svod tj. ugrađeni su novi sedreni blokovi, zaleđe sedrenog svoda injektirano je tzv. «prepaktom» kako bi se ostvario kvalitetan kontakt svoda i glinobetonskog masiva u pozadini, južni i sjeverni kameni luk povezani su karbonskim lamelama koje su položene u sljubnicama između sedrenih blokova i sidrene direktno u blokove kamenog luka, hodna površina mosta vraćena je na izvornu kotu a izvedena je iz ručno špicanih kamenih kvadara, sanirane su kamene klupe i ograde, te sva ostala oštećenja na kamenoj plastici mosta.

Sanacija mosta financirana je sredstvima Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine.