Površina: 2500 m2
Trajanje radova: lipanj 1982. – rujan 1985.
Vrijednost radova: 1.635.739,11 US $

Projektanti: Petar Kušan, dipl.inž.arh., APZ Zagreb, Mladen Pejaković, postava muzeja
Glavni Izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjeri: Stanko Jović, dipl.inž.građ. i Jurica Carić, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Miho Korda, dipl.inž.građ.Tvrđava Sv. Ivana je se nalazi na krajnjem jugoistočnom dijelu stare gradske luke. Povezana je s gradskim zidinama s kojima čini jedinstven obrambeni sklop oko povijesne jezgre Dubrovnika.

Razvoj tvrđavnih građevina prati razvoj oružja koje je moglo biti prijetnja Gradu, od hladnog do vatrenog, pa sukladno tomu pratimo i razvoj i promjene forme ovih važnih građevna za obranu Grada.

Na mjestu današnje tvrđave Sv. Ivana spominje se u 10. stoljeću Gundulićeva kula koja se u 16. stoljeću povezuje sa sjevernijom kulom od Mula u jedinstveni obrambeni sklop.

Zbog svoje istaknutosti i vrlo značajne uloge u obrani Grada naziva se tvrđavom. S vremenom je doživjela manje intervencije u cilju modernizacije, a najznačajniji zahvati su provedeni krajem 19 stoljeća austrijskom adaptacijom u kasarnu.

U potresu 1979. oštećene su svodne konstrukcije, popucali su i međusobno se odvojili zidovi. Zbog toga su na tvrđavi tijekom 1982. godine provedeni značajni građevinski zahvati: horizontalni serklaži, armirano-betonske ploče iznad svodova prizemlja, vertikalna dilatacija prema ostatku zidova gradskih zidina itd. Tvrđava je u cjelosti uređena, sa svim građevinsko zanatskim i instalaterskim radovima u funkciji Biološkog instituta s Akvarijem/prizemlje i dio I kata/ te Pomorskog muzeja u dijelu I kata i na II katu, gdje je i odvojeno, s ulazom s terase, riješen veliki slikarski atelje.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, adaptacija