OPĆI PODACi
Naziv građevine:
Tvrđava Revelin u Dubrovniku

Investitor:
Grad Dubrovnik
Pred Dvorom 1, Dubrovnik

Izvođač:
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zavod za tehničku mehaniku
fra. Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb

Koordinator projekta:
Zavod za obnovu Dubrovnika
Cvijete Zuzorić 6, Dubrovnik

Početak pokretanja monitoringa:
11.11.2015. u 11:30 h

Period promatranja:
11.11.2015. do 7.12.2016.

 

 

Ukupan broj mjernih mjesta:
Osam mjernih mjesta za mjerenje pomaka (rad pukotina) i dva mjerna mjesta za mjerenje temperature i vlage.

Zbog pukotina u svodu tvrđave Revelin, Grad Dubrovnik je 31.8.2015.god., potpisao ugovor za nabavu usluga elektroničkog monitoriga pukotina i temperature na tvrđavi Revelin, sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Zavodu za obnovu Dubrovnika je delegirana uloga koordinatora i voditelja projekta monitoringa pukotina.

OPIS ZAHVATA

Za potrebe monitoringa korišteni su LVDT senzori (točnosti ± 10 μm) te A/D pretvarači 24 bitne rezolucije poznate američke tvrtke “National Instruments” s periodom uzimanja podataka od 30 minuta sa svih senzora za mjerenje pomaka. Upravljanje računalom kao i analiza pomaka dostupna je s udaljene lokacije preko interneta, stoga je po potrebi moguće u bilo kojem trenutku pristupiti
monitoringu. Senzori za mjerenje temperature i vlage pohranjuju jedan podatak svakih 60 minuta na memoriji  uređaja i nisu spojeni na sustav za prikupljanje podataka. Mjerna mjesta su raspoređena na sljedeće četiri pukotine:

 

  1. pukotina I, dva mjerna mjesta položena okomito na smjer pružanja pukotine na svodu dvorane,
  2. pukotina II, dva mjerna mjesta položena okomito na smjer pružanja pukotine na svodu dvorane,
  3. pukotina III, dva mjerna mjesta položena okomito na smjer pružanja pukotine na svodu dvorane,
  4. pukotina IV, jedno mjerno mjesto položeno okomito na smjer pružanja pukotine na svodu stubišta

prema vanjskoj terasi, jedno mjerno mjesto položeno okomito na ravninu pružanja pukotine na svodu stubišta prema vanjskoj terasi.

ZAKLJUČAK

Na temelju uvida i analize rezultata monitoringa pomaka pukotina na svodovima tvrđave Revelin u Dubrovniku, vanjske i  unutarnje temperature te relativne vlažnosti zraka za vremenski period do 11.studenog 2015. do 7. prosinca 2016 godine, može se zaključiti sljedeće:

Najveće vrijednosti pomaka pukotina kreću se od −0,26 mm (zatvaranje) do 0,36 mm (otvaranje).

Temperatura rosišta u unutarnjem prostoru je kroz cijeli period praćenja ispod mjerene temperature zraka.

U proteklom periodu nije utvrđena egzaktna veza utjecaja vanjske ili unutarnje temperature na rad pukotina.

U promatranom periodu od nešto više od godinu dana nije utvrđeno pravilno ponašanje pukotina, primjerice sezonsko ponašanje utjecaj ljeta i zime.