Površina: 5.250 m2
Trajanje radova: svibanj 1989. – prosinac 1990.
Vrijednost radova: 7.026.050.91 US $
Projektanti:
idejni : prof.dr. Božidar Rašica, Maja Šah-Radović, dipl.inž.arh.,
izvedbeni: PZ “Tehnika”, Zagreb,
projekt interjera: Ivan Prtenjak, dipl.inž.arh.,
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjer: Aleksandar Čučić, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Željko Peković, dipl.inž.arh.,

Tvrđava Revelin je impozantan fortifikacijsko-obrambeni, kulturnopovijesno visoko valorizirani objekt, smješten ispred istočne strane Grada kao predutvrda; vizualno odvojena, a funkcionalno uklopljena u sklop gradskih zidina.

Gradnja današnjeg Revelina započela je 1539. godine po nacrtima Antonija Ferramolina, a završila 1551. U 17. i 18. stoljeću na objektu su izvršeni dodatni radovi i prigradnje; na zapadnom dijelu dograđen je magazin soli “Slanica”, koji sa svoja tri kata seže preko vijenca Revelina. U 19. stoljeću objekt doživljava dodatne devastacije izgradnjom dvaju neskladnih objekata koji su kasnije uklonjeni.

U potresu 1979. godine je oštećena konstrukcija tvrđave. Obnovom i rekonstrukcijom Revelina započelo se u želji da se sanira spomenički vrijedan objekt u fortifikacijskom sklopu Dubrovnika i da se u njemu smjeste novi sadržaji; višenamjenska dvorana sa svim pratećim sadržajima i instalacijama, da se omogući turistički obilazak fortifikacija, te uspostavi muzejsko-izložbena djelatnost.
Istražni arheološki radovi provedeni su od 1983. do 1986. godine i omogućili su rasvjetljavanje, do tada nepoznatih faza razvoja i gradnje, otkrili su postojanje ranijih struktura ziđa i prostora ispod razine poda. Arheološkim istražnim radovima unutar objekta otkopan je nasip, a time dobiven novi volumen unutar tvrđave.
Površina objekta se povećala s 1 500 m² na 3 500 m², čime je omogućen smještaj novih sadržaja. Vanjski prostor, terasa na vrhu objekta, ima površinu preko 1000 m² i koristi se za scenske nastupe na otvorenom. Dvorana je smještena na drugom katu, a u međuetažama “Slanice” su smještene sanitarije, garderobe, ulazi, tehnika. Glavni ulaz je novi, dimenzioniran za prihvat velikog broja posjetitelja, smješten na južnom pročelju Slanice, te je povezan s tvrđavom novoprojektiranom vertikalnom komunikacijom..
Nosiva konstrukcija zadržana i ojačana armirano-betonskim nosivim elementima., a položaj nosivih stupova i greda podređen je prezentaciji arheoloških nalaza. Interpolirana nova vertikalna konstrukcija izvedena je kao samostojeća i samonosiva, odvojena od postojeće, a horizontalna se pridržava za masivne zidove. Obnova i revitalizacija Revelina je znatno obogatila kulturno-umjetničku ponudu, a prostor je novom funkcijom u potpunosti saživio sa Gradom.
Vrsta radova: sustavna arheološka iskopavanja, konstruktivna sanacija, rekonstrukcija