Tijekom arheoloških istražnih radova 1987. godine u ulici Od Rupa, Strossmayerovoj i Androvićevoj (obrađeno je 12 sondi) otkriveni su dijelovi glavnog kanalizacijskog kanala čija je izgradnja počela 1428. godine.

Geomorfološki je uvjetovano postojanje dva sliva: istočnog prema gradskoj luci i manjeg zapadnog prema tvrđavi Bokar s vododijelnicom na ulici Novi Skalini.

Dubrovački Statut iz 1272. godine uvodi red i u podzemlje, u petoj knjizi uređuje način izgradnje septičkih jama i kanala za odvod otpadnih voda. Promišljenost i skrb za opće dobro manifestirali su se i u nastojanjima za poboljšanjem zdravstvenih prilika i ukupne kvalitete življenja. Mreža kanala kojom otpadne vode otječu u more građena je tijekom 14. i 15. stoljeća, te je velikim dijelom i danas u funkciji.

U koncepcijskom i tehnologijskom smislu, izvedbom ziđa i svodova predstavlja spomenik kulture najviše, nulte kategorije. Ulica Lučarica popločena je 1328. godine. Po odluci Velikog vijeća 1407. godine počelo je popločavanje svih gradskih ulica kamenom ili opekom. Dubrovčani dobivaju vodovod 1437. godine i javnu česmu 1438. (napuljski arhitekt Onofrio della Cava), te su se poput stanovnika starog Epidaura (čijim se ostatcima vodovoda dugog 32 km početkom 18. stoljeća divio dubrovački povjesničar Junije Restić), mogli dičiti takvim civilizacijskim dometom za svoje doba.

Zbog problema procurijevanja otpadnih voda u suterenske prostorije okolnih kuća, 1997. godine izvršena je rekonstrukcija kanalizacijskih i vodovodnih instalacija u Strossmayerovoj ulici na dionici duljine oko 60 m, kao svojevrsni pilot – projekt rekonstrukcije i obnove gradske infrastrukture. Tijekom radova nije pronađen stari kanalizacijski kanal, za koji se pretpostavljalo da postoji, zbog čega su i nastajali problemi oko kanaliziranja otpadnih voda. Kanalizacija je izvedena od cementnih cijevi φ 600 mm, a vodovod od lijevano-željeznih cijevi φ 150 mm.

Postavljene su alkaten cijevi za polaganje električnih i telekomunikacijskih vodova. Također je izvedena hidroizolacija zida kuće na br. 12. Prema projektu popločenja Strossmayerove ulice na toj dionici je izveden novi kameni pločnik sa svim specifičnim detaljima kamenih poklopnica, a sve prema konzervatorskim uvjetima.