Radovi sanacije dijela pločnika na Poljani Paska Miličevića skoro su dovršeni. Iako je rok izvođenja bio do Uskrsa, zbog velikog broja kišnih dana, tijekom kojih se nije smjela ugrađivati crvenica u nosivi sloj ispod kamenog popločanja, rok se neznatno produžio. Također, i zbog potrebe dokumentiranja novootkrivenih arheoloških struktura, te odabira uzorka završne obrade novih kamenih ploča. Iako će  pločnik biti ubrzo u cijelosti postavljen, prometovanje još neće biti moguće radi postizanja čvrstoće fuga između kamenih ploča.