Predmetni radovi obuhvaćaju konstrukcijsku sanaciju dviju kućica na sjevernom dijelu platoa Lazareta uključivo sanaciju krovova, mjestimične popravke oštećenja na pločniku platoa i sjevernom potpornom zidu, izmjenu postojećih neprimjerenih kamenih poklopnica zidića arle te hortikulturno uređenje arle ispod sjevernog potpornog zida.

Radovi se izvode prema glavnom projektu  koji je izradila tvrtka “Canosa Inženjering”d.o.o., a na koji je ishođeno prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Izvođač radova je tvrtka “Građevinar Quelin” d.d.

Nadzorni inženjer je Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Cijena ugovorenih radova iznosi 559.615,00 kuna, uključivo PDV.

Rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Svi ugovoreni radovi okončani su do 16. siječnja 2020. godine.