Zavod za obnovu Dubrovnika je u programu za 2018. godinu u interventne radove uvrstio sanaciju kamenog svoda na adresi Od Kaštela 11. U veljači 2018. je ishođena suglasnost na projektnu dokumentaciju za hitnu sanaciju svoda u ulici Od Kaštela 11, izrađene od tvrtke Struktura projekt d.o.o. iz Lovornog.

Projektom je predviđeno uklanjanje ostataka luka i ispune od opeke, te sanacija svih navedenih nosivih elemenata koji čine jednu konstrukcijsku cjelinu (zidovi ispod kamenog svoda, kameni svod, zid iznad kamenog svoda, sjeverozapadni zid s pripadajućim kamenim lukom, svod od opeke). Kameni svod i kameni zid iznad njega će se dodatno injektirati, a svi elementi će se fugirati čime će se ojačati i konsolidirati konstrukcijska cjelina, te će se povećati seizmička otpornost elemenata.Nakon postupka jednostavne nabave, ugovor o izvođenju radova sanacije kamenog svoda na adresi Od Kaštela 11 sklopljen je 28.studenog 2018. s tvrtkom Dom izgradnja d.o.o. iz Dubrovnika.

Obavljanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova 5.prosinca 2018. je ugovoreno s tvrtkom Struktura projekt d.o.o. iz Lovornog.